Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Rieka Turňa

Rieka Turňa pramení v národnom parku Slovenský kras na juhovýchode Silickej planiny medzi obcami Silica a Silická Jablonica. Prameňom je Sokolia vyvieračka v nadmorskej výške 515 metrov. Z krasových svahov steká východným smerom popri obci Silická Jablonica, kde cestou priberá vodu z troch potočných prítokov. Týmto sa dostáva do Turnianskej kotliny, odkiaľ jej tok smeruje pri obciach Hrušov a Jablonov nad Turňou.

Krajina, ktorou preteká rieka TurňaTurňa ďalej preteká pod severnými svahmi krasovej planiny Dolný vrch, odkiaľ priberá ďalšiu vodu v blízkych prameňov na úbočí svahov. V katastri Hrhova z juhu obteká vrch Veľký Paklan a Hrhovské rybníky, ktoré sú z časti napúšťané jej vodou cez sieť odvodových kanálov. Smerujúc ďalej na východ pri obci Dvorníky do nej severu vteká potok Blatnica (Chotárny potok), ktorý priteká zo Zádielskej doliny. V oblasti obce Turňa nad Bodvou sa z východu stáča na juhovýchod a jej prítok zo severu ešte tvorí Hájsky potok, pritekajúci od Hačavy cez Hájsku dolinu. Tu medzi obcami Turňa nad Bodvou a Hosťovce vteká do Bodvy.

Pre úplnosť ďalšieho smerovania toku vôd: Pri obci Hosťovce Bodva prekračuje hranicu do Maďarska, kde sa vlieva do rieky Slaná, Slaná sa vlieva do rieky Tisa, Tisa sa v Srbskú vlieva do Dunaja a Dunaj v Rumunsku do Čierneho mora.

Celková dĺžka rieky Tuňa od prameňa do sútoku s Bodvou je 26 kilometrov. Z turistického hľadiska nemá využitie v rámci splavovania, rybolovu či prírodného kúpania. Takmer pod celej dĺžke toku je obojstranne obrastená hustým stromovým a kríkovým porastom. V posledných rokoch v nej počas letného obdobia evidovať úbytok vody. Tá je naviac v oblasti Hrhova odvádzaná aj do rybníkov. Turistické využitie má skôr z hľadiska pozorovania vtáctva , tiež najmä v oblasti Veľkého Paklánu k nej schádzajú z planiny Dolný vrch početné stáda srnčej, jelenej i diviačej zvery. Z vtákov aj vďaka blízkym rybníkom tu možno pozorovať viaceré druhy kačíc, kormorány a volavky. Rovnako aj veľký počet rôznych druhov malých spevavcov a pri troche šťastie si vypočuť aj nočný spev slávikov.

Rieka TurňaZ historického hľadiska sa rieke dostalo pozornosti od 12 storočia, keď v okolí jej toku vznikla Turnianska župa, ktorej časť sa nachádza na území dnešného Maďarska. I keď išlo o jednu z najmenších uhorských žúp, jej význam sa odráža aj v niektorých súčasných geografických názvoch. Župným centrum bol Turniansky hrad, potom niekdajšie mesto (dnes obec) Turňa nad Bodvou, názov rieky prenikol aj do súčasného pomenovania niekdajšieho Almása na Jablonov nad Turňou.

V niektorých starších materiáloch možno nájsť rieku Turňa aj pod názvom Turnianka.

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.08.2013 00:00
Upravené: 16.08.2013 07:52