Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Zádielska dolina – náučný chodník

Miesto: Zádiel

Medzi najatraktívnejšie miesta okresu Košice-okolie patrí Zádielska dolina. Nachádza sa pri obci Zádiel približne 40 kilometrov od Košíc západným smerom po ceste E 50. Dolina, situovaná severo-južným smerom, vznikla erozívnou činnosťou potoka Blatnica. Miestami je široká je 10 metrov, pričom vysoké skalné bralá dosahujú výšku až 300 metrov.

Pohľad z planiny do dolinyPrechádzka týmito miestami patrí medzi nezabudnuteľné zážitky. Skalné útvary najviac vynikajú v skorom predjarí, neskorej jeseni a v zime, kedy výhľadu nebránia listnaté stromy. Pomenovanie jednotlivých brál zodpovedá ich bizarným tvarom. Hneď pri vstupe do doliny sa na západnej strane nachádza Červená skala s Ostrým hrebeňom, nasleduje Trojuholníková stena s Kolovou vežou. V pokračovaní na ceste dolinou je to ďalej Čertova stena a Kozí chrbát, na konci doliny zasa Mesačná stena.

Na východnej strane imponujú svojou veľkosťou Krkavčie skaly, ktoré pokračujú Orliou baštou a Sokoliou vežou. Z majestátne pôsobiacich skalných veží na východnej strane možno ešte spomenúť Ostnatú vežu a Prednú a zadnú baštu. V necelej tretine cesty pri vstupe do doliny a prechádzke oproti prúdu Blatnice dozaista neujde pozornosti najatraktívnejšia zo skalných veží, ktorá sa nazýva Cukrová homoľa. Tvarom je verná svojmu názvu. Vytŕča do výšky 105 metrov a je dobre pozorovateľná aj z vyhliadok, ktoré do doliny umožňujú prechádzky po priľahlých krasových planinách. Napravo od Cukrovej homole sa nachádza vstup do Kráľovej jaskyne, v ktorej sa podľa povesti ukrýval kráľ Belo IV. potom, ako prehral bitku s Tatármi pri rieke Slaná (1241).

Potok Blatnica v čase toponia snehuKráľovská jaskyňa, rovnako ako jaskyne Erňa, Kostrojá jaskyňa, Lipová jaskyňa, Bobková jaskyňa a ďalšie v tejto doline, je verejnosti neprístupná. Zádielska dolina je súčasťou Národného parku Slovenský kras a tvorí Národnú prírodnú rezerváciu Zádielska tiesňava s rozlohou 214,73 ha. Na jej území bolo doposiaľ objavených 75 jaskýň a priepastí.

V ústí Zádielskej doliny sa nachádza parkovisko, ďalší postup je možný len pešo. V hornej časti doliny ponúka turistom svoje služby reštaurácia, v obci Zádiel je možné ubytovanie na súkromí.

Náučný chodník

Výhliadka z náučného chodníkaHneď na spomínanom parkovisku začína náučný chodník NCH Zádielska tiesňava, ktorý sprevádza turistov nielen roklinou, ale vychádza aj na východnú časť planiny, odkiaľ je niekoľko nádherných výhľadov ako do samotnej doliny, tak i na celé okolie. Chodník je možné prejsť za približne 4 hodiny, však vytvorte si časovú rezervu, pretože niektoré neopakovateľné výhľady si na vychutnanie vyžadujú dostatočne dlhý čas. Trasa má len 6 km, ale kvôli výstupu na planinu musíte rátať s výškovým rozdielom jej najvyššieho a najnižšieho bodu asi 350 metrov.

Náučný chodník je spočiatku súbežný s červenou turistickou značkou, ktorou sa dostanete na koniec doliny k reštaurácii za 1 hodinu stúpania starou asfaltovou cestou. Zablúdiť nemožno, niet kam.

Ukážka značky mapujúcej chodníkJednotlivé panely vám poskytnú informácie o Slovenskom krase, ktorý je unikátny svojim geologickým zložením. Prostredie Zádielskej doliny a priľahlých planín je zaujímavé aj z botanického hľadiska, keďže rastlinné spoločenstvá patria do oblasti panónskej a karpatskej flóry. Na trase je možno v čase vegetácie obdivovať vyše 900 druhov vyšších rastlín, z ktorých najvzácnejšie sú astra alpínska (Aster alpinus), plamienok alpínsky (Clematis alpisna), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a poniklec otvorený (Pulsatilla patents).

V doline žijú aj endemity živočíšnej ríše. Patria k nim švábik krasový (Phyllodromica harzi) a ulitník alópia zádielska (Alopia clathrata). Vďaka vysokému počtu jaskýň tu možno večer a v noci vidieť množstvo netopierov. Žije tu aj najväčší netopierí druh na Slovensku – raniak veľký (Nyclatus lasiopterus). Z motýľov zasa dokáže zaujať najväčší druh žijúci v Európe – okáň hruškový (Saturnia pyri), ktorého rozpätie krídel dosahuje až neuveriteľných 16 centimetrov. Vtáčí spev, ktorý je najvýraznejší v skorých ranných a podvečerných hodinách, tu môžete počuť až od 70 druhov vtáctva. Žije tu aj orol kráľovský (Aquila helica) a dokonalí letci sokol (Falco Cherrung) rároh a sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Z cicavcov sú najatraktívnejší vlk obyčajný (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx). Nie je dôvod obávať sa ich. Sú to veľmi plaché živočíchy, ak by ste ich aj hľadali, možno máte šancu objaviť len v zime stopy v snehu.

Na trase je 8 informačných tabúľKeď dôjdete k štvrtej informačnej tabuli, nachádzate sa len 300 metrov od reštaurácie. Priamo pri tabuli je aj prístrešok so stolom a lavicami na odpočinok. Náučný chodník sa tu oddeľuje od červenej značky a pokračuje po modrej, ktorá smeruje na Turniansky hrad a do Turnianskeho podhradia. Krátkym a stále stúpajúcim chodníkom sa dostanete až na planinu. Hneď na jej začiatku nájdete ďalšiu informačnú tabuľu, ktorá vás môže trochu zmiasť. Je to informačná tabuľa NCH Horné lúky, ktorý sem vedie z obce Hačava. Pokračujte však v smere modrej turistickej značky, ktorá odtiaľ vedie spoločne so zelenou turistickou značkou. O niekoľko metrov sa dostanete na prvú vyhliadku. Otvorí sa pred vami panoráma Zádielskej doliny pohľadom zhora. Je to miesto hodné zastavenia a odpočinku po výstupe. Zatiaľ čo vy budete odpočívať, váš fotoaparát určite nie.

Trasa pokračuje k informačnej tabuli Využívanie planiny, ktorá opisuje vplyv pastierstva a výsadby nepôvodných drevín na okolie. Odtiaľ je to už príjemná prechádzka planinou. V mieste Okrúhly laz, kde zelená turistická odbáča do obce Háj, prejdete naprieč už nevysokým, ale veľmi dlhým kamenno-zemitým valom. V danom okamihu sa nachádzate na historickej pôde. Už jaskynný človek v mladšej dobe kamennej obýval miestne jaskyne. Tieto valy však postavili ľudia staršej i mladšej doby železnej, ktorí patrili k halštatskej a laténskej kultúre. Z dlhých valov, ktoré sa na planine dochovali, poznáme dva a toto je jeden z nich. Valy (kedysi široké 8 metrov a vysoké 3 metre) ohradzovali plochu 110 hektárov. Obyvatelia tu už v 8. storočí pred našim letopočtom vďaka hradisku kontrolovali obchodnú cestu medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou, zároveň na tomto mieste vyrábali železné predmety.

Zádielska dolinaZnačkovaný náučný chodník vás o krátku chvíľku privedie na druhú z vyhliadok približne v prostriedku nad dolinou. Odtiaľ si môžete bezprostredne vychutnať hĺbku rokliny a z fotografického pohľadu je viac vhodná na fotenie detailov blízkych skalných masívov.

Príjemným vyšliapaným chodníčkom po planine sa dostanete k poslednej tabuli, ktorá podáva informácie o krasových javoch. Odtiaľ trasa klesá stále po modrej značke, miestami vedie lesným porastom. Ak sa rozhodnete náučný chodník opustiť a pokračovať po modrej značke, dôjdete na Turniansky hrad. Ak chcete zostúpiť späť do ústia doliny, nemôžete minúť smerovku, ktorá vyznačuje miesto, kde sa náučný chodník od modrej značky oddeľuje. Odtiaľ už neustále klesáte, v závere pomerne strmým žľabom, ktorý vás privedie až do obce Zádiel len pár sto metrov od parkoviska, kde náučný chodník začína.

Pokiaľ nie ste rozhodnutí absolvovať celý náučný chodník s výstupom na planinu, prechádzka Zádielskou dolinou po červenej značke je vhodná aj pre seniorov, vďaka starej asfaltovej ceste dokonca aj pre mamičky s kočíkmi.

Podvečerný pohľad z vrcholu nad ústím Zádielskej doliny v smere na Hrhovské rybníkyZákladné informácie

Dĺžka náučného chodníka: 6 km
Čas: minimálne 4 hodiny
Počet informačných tabúľ: 8
Text na informačných tabuliach: v slovenčine, v maďarčine, v angličtine
Výškové prevýšenie: 350 metrov
GPS začiatku náučného chodníka: N 48°36'53" E 20°49'56"

Informačné zdroje:
Slovenský kras – turistický sprievodca ČSSR (Šport, 1989)
Informačné tabule NCH Zádielska tiesňava
Pozrite si tiež: Kavyľ z Cukrovej homole - povesť zo Zádielskej doliny

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.08.2013 04:30
Upravené: 05.09.2013 15:19