Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Kostol a hotel

Miesto: Moldava nad Bodvou

Táto fotografia slúžila ako pohľadnica a vydaná bola v roku 1930. Vidíme na nej centrum mesta, pričom popis fotografie uvádza, že zobrazuje kostol a mestský hotel. Za povšimnutie stojí aj cesta, ktorú v danom čase tvoril valcovaný zemitý podklad, samozrejme, že bez asfaltovaného povrchu.

Centrum Moldavy nad Bodvou s kostolom a mestským hotelomKatolícky kostol sv. Ducha patrí medzi architektonické dominanty mesta. Je postavený v gotickom štýle, nesie znaky vrcholnej gotiky 15. storočia. Napriek tomu to nie je prvý ani najstarší kostol v histórii Moldavy. Veď už v roku 1345 to bolo slobodné kráľovské mesto. Prvú písomnú zmienku o kostole v Moldave poznáme z roku 1331. Zachovala sa listina, podľa ktorej jasovský prepošt Pavol uzavrel patronátnu dohodu s moldavskou farou. A fary boli len tam, kde stáli aj kostoly. Je teda veľmi pravdepodobné, že terajší chrám stojí na základoch staršieho ranogotického.

I keď ide o stavbu, ktorá sa viacerými prvkami architektonického rukopisu približuje k Chrámu sv. Alžbety v Košiciach, jej súčasný stav je od pôvodného čiastočne odlišný. V 15. storočí tu totiž postavili trojloďový kostol, avšak koncom 18. storočia pri barokovej prestavbe dve bočné svätyne čiastočne zlikvidovali. To je však bežný návštevník nevie a pri návšteve chrámu si môže pokojne vychutnať stredovekú gotiku, ktorá ostala dominantná.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2013 05:30
Upravené: 30.07.2013 15:32