Gotický rímsko-katolícky kostol sv. Ducha

Miesto: Moldava nad Bodvou

Architektonickou dominantou Moldavy nad Bodvou je gotický kostol na Hlavnej ulici, ktorý bol vybudovaný v 15. storočí za vlády kráľa Mateja Korvína. Impozantná chrámová stavba v pôvodnom stave vydržala však iba dve storočia, pretože v roku 1644 ju pohltil veľký požiar.

Kostol sv. Ducha v Moldave nad BodvouV roku 1646 kostol kompletne reštaurovali. Do čírosti gotického slohu zasiahli stavbári koncom 18. storočia, kedy došlo k jeho barokovej prestavbe. Tá sa prejavuje viac v exteriéri ako z vonkajšieho pohľadu. Prestavba však výrazne narušila dovtedajší vzhľad najmä z toho dôvodu, že kostol bol pôvodne trojloďový, avšak bočné svätyne tu v danom čase jednoducho zbúrali.

Kostol sv. Ducha v Moldave nad BodvouNeskoršiu prestavbu si vyžiadalo aj poškodenie, ktorému sa kostolu dostalo za II. svetovej vojny, pričom poškodená bola najviac veža. Napriek tomu v chráme nájdeme mnoho priam učebnicových gotických prvkov. Najtypickejšou ukážkou stredovekého slohu je presbytérium, ktoré je zaklenuté vysokou krížovou rebrovou klenbou. Na severovýchodnej strane presbytéria sa nachádza gotické pastofórium s renesančnou rozetou. Okná chrámu majú pôvodnú kamennú kružbu z 15. storočia.

Južný portál kostola sv. Ducha v Moldave nad BodvouZ vonkajšieho pohľadu zaujme najmä honosný južný portál, ktorý je situovaný medzi dvoma gotickými piliermi a vyznačuje sa bohatou hruškovitou profiláciou prútov. Sedlový otvor s dvojitým lemovým oblúkom je svojim charakterom nápadne podobný južnému portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Experti sa domnievajú, že mohlo ísť o rovnakého staviteľa. Z vonkajšej strany je kostol členený opornými gotickými piliermi. Vedľa veže je z južnej strany pristavaná neskorobaroková kaplnka Božieho hrobu, ktorá je zaklenutá pruskými klenbami. Pred južným portálom sa nachádza mariánsky stĺp.

Centrálny oltár kostola sv. Ducha v Moldave nad BodvouCentrálny oltár (aj vzhľadom na požiare) nie je pôvodný, ale je postavený v neogotickom slohu. Jeho hlavný výjav stvárňuje Matku Božiu a jedenástich apoštolov, nad ktorými sa v podobe holubice vznáša Duch Svätý. Tomuto je venované aj patrocínium kostola a nachádza sa aj v erbe Moldavy nad Bodvou. Po stranách oltára stoja sochy sv. Štefana a sv. Ladislava.

Sv. Ladislav na obraze z kostola sv. Ducha v Moldave nad BodvouObrazy

Z obrazov v interiéri dominuje na južnej strane sv. Ladislav, ku ktorému sa viaže legenda z blízkeho okolia. Na priľahlej Jasovskej planine sa nachádza Ladislavova vyvieračka, kde údajne sv. Ladislav bojoval proti Kumánom. Keď sa dostal do obkľúčenia a jeho vojsko nemalo vodu, zabodol meč do zeme a ten takto získal tvar kríža. Keď modlitbu ukončil a meč vytiahol, zo zeme začala vyvierať voda. Na obraze je obdobný výjav, avšak zo zeme nevráža meč ale kópiu.

Sv. Štefan a jeho syn Imrich na obraze z kostola sv. Ducha v Moldave nad BodvouNa severnej strane sa nachádza obraz, ktorý zobrazuje sv. Štefana a jeho syna Imricha, ako sa zhovárajú. Imrich drží v rukách ľaliu, ktorá symbolizuje, že zomrel ako dieťa a na trón po svojom otcovi nenastúpil.

Interiér kostola sv. Ducha v Moldave nad BodvouMoldava a prvý kostol

Mesto Moldava nad Bodvou (bez uvedenia písomného prameňa) uvádza, že prvá zmienka o kamennom kostole pochádza z roku 1290. Historik Peter Tajkov zasa publikoval, že prvý kamenný kostol tu stál v roku 1331, keď jasovský prepošt Pavol uzavrel s moldavskou farou patronátnu dohodu. Každopádne sa tento kostol nezachoval a historik Tajkov píše, že v 15. storočí bol terajší chrám pravdepodobne vybudovaný na základoch staršieho ranogotického kostola. Prvým známym kňazom v Moldave nad Bodvou bol Mikuláš, ktorý tu pôsobil v rokoch 1332 až 1335.

Interiér kostola sv. Ducha v Moldave nad BodvouReformácia a protireformácia

Moldave nad Bodvou sa zásluhy o rekatolizáciu zasa pripisujú františkánskemu mníchovi Herkovi, ktorý navracal kostoly a ľudí k rímskym katolíkom so zbraňou v ruke a na čele vojenskej posádky. Jeho podoba je v kostole vytesaná do kameňa s označením roku jeho smrti – 1686.

Detail sochy a veža kostola sv. Ducha v Moldave nad BodvouPrístupnosť kostola

Chrám patrí pod správu rímsko-katolíckej fary v Moldave a je verejnosti prístupný len v čase bohoslužieb. Na jeho obhliadku (aj s možnosťou výkladu turistickým sprievodcom) je potrebné dohodnúť si termín s Infocentrom Moldava nad Bodvou, ktoré sa v meste nachádza na Hlavnej ulici č. 58. Telefón: 055 / 489 94 21, e-mail: info(at)moldava.sk.

Informačný zdroj:
Peter Tajkov: K problematike stredovekých kostolov v Košickej kotline
Peter Halász: Moldava nad Bodvou – kultúrne pamiatky

Autor/zdroj: Slavomír Szabó, Foto: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2013 06:00
Upravené: 04.07.2013 13:47