Chodník zvedavých myšiek

Miesto: Košice – Alpinka

V Čermeľskom údolí pri parkovisku na Alpinke oproti konečnej zastávke Detskej železnice sa začína jeden z mála turistických náučných chodníkov, ktorý je venovaný deťom predškolského veku a deťom 1. stupňa základných škôl. Zriadili ho Mestské lesy Košice, je nenáročný a ako miesto na príjemnú prechádzku poslúži dobre aj dospelým.

Drevené schody na začiatku chodníkaCharakteristika terénu

Chodník zvedavých myšiek je dlhý iba 1,5 km a prechádza nenáročným terénom. Je udržiavaný a v mieste nástupu upravený prírodnými schodmi, ďalej v teréne dreveným premostením ponad malú roklinu i lavičkami. Výškové prevýšenie je zanedbateľné. Hneď na začiatku sa nachádza upravená studnička s pitnou vodou. Chodník končí s možnosťou prechodu na asfaltovú cestu pri golfovom ihrisku, kde sa na okraji lesa nachádza upravený prístrešok s lavicami, stolom a ohniskom. Návrat po asfaltke na Alpinku netrvá ani 10 minút.

Téma náučného chodníka

Pokračovanie chodníka v leseNa Chodníku zvedavých myšiek nájdete 10 informačných tabúľ, ktoré sú dobre zvládnuté textovo i graficky tak, aby dokázali priblížiť život v prírode dieťaťu porozumiteľnou formou.

Návštevníka informuje napríklad o kolobehu vody v prírode a význame tejto životodarnej tekutiny pre rastliny, zvieratá i človeka. Tiež o význame ticha, resp. zlého vplyvu hluku a liečivosti pobytu v prírode. Ďalšie z tabúľ sú venované životu stromov z hľadiska tvorby kyslíka, ale tiež ich potreby pre živočíchy i človeka. Rovnako tu návštevník nájde informácie o svete rastlín, stromových húb, života, ktorý je viazaný na miestny potok, zvláštnostiach ihličnanov, živočíchov hôr od statných diviakov až po malých plchov a podobne.

Posledná z informačných tabúľ tvorí test. Dieťa má zodpovedať, čo vidí na jednotlivých fotografiách a čo má aký význam v prírode. Správne odpovede sa nachádzajú na druhej strane.

Informačná tabuľa chodníkaMožno pokojne konštatovať, že pridanou hodnotou tohto náučného chodníka je skutočnosť, že sa nezameriava len na vymenovanie toho, čo tu rastie, behá a lieta, ale predovšetkým poukazuje na súvislosti. Teda na vzájomnú symbiózu jednotlivých častí prírody, ktoré dohromady tvoria ucelený biotop schopný vlastného života. Samozrejme, to všetko dieťaťu prijateľnou formou, vhodnou tiež pre školy v rámci školských výletov či vychádzok.

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2013 06:00
Upravené: 24.09.2013 08:38