Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Slanské vrchy

Sopečné pohorie Slanské vrchy sa nachádza v Matransko-slanskej oblasti. Ich severná strana susedí s Beskydským predhorím, východná s Východoslovenskou nížinou, západná s Košickou kotlinou a južná s hranicami Maďarska.

Jazero IzraCharakteristickým rysom pohoria je jeho rozmanitosť, ktorá je daná zložitým geologickým vývojom. Masív vznikal postupne rozloženou sopečnou činnosťou. Z tohto dôvodu sa tu nachádzajú početné doliny, členitý horský reliéf so skalnými bralami.

Kúpele BordaDĺžka pohoria je približne 60 kilometrov. V severnej časti dosahuje šírku asi 20 kilometrov a v južnej časti približne 12 kilometrov. Najvyšší vrh je Šimonka a má nadmorskú výšku 1092 metrov.

Atraktívne sú hlavne jazerá Izra a Malá Izra. Prevažne Izra je z hľadiska turistiky nádherným miestom, ktoré má šance v budúcnosti prilákať milovníkov horskej turistiky i rekreantov vyhľadávajúcich oddych pri vode. V severnej časti zasa opálové bane. Unikátom je studenovodný gejzír v obci Herľany.

Slanský hradRastliny

Vzhľadom na nadmorskú výšku a charakter pôdy sú pre Slanské vrchy typické listnaté stromy. Prevažujú teplomilné dúbravy a vo vyšších pásmach bučina. Typický je aj hrab, najmä vo vlhších oblastiach s hlbšou pôdou nad kamenným jadrom hôr. Tieto stromové spoločenstvá sú pôvodné, v prevažnej miere nevznikli ľudským zásahom, čiže sadením, ale prirodzene pokryli celé pohorie. Kamenisté svahy majú pestrejšie zloženie, často dominujú jaseň, javor, lipa a klen.

Malá IzraBotanikov určite zaujmú teplomilné rastliny, ktoré sa nachádzajú v nižších pásmach, často v blízkosti skalných útvarov. Tiež v oblasti národných prírodných rezervácií Veľký Milič a Malý Milič. Druhovo sa v týchto rastlinných spoločenstvách vyskytujú: zvonček sibírsky, kavyľ pôvabný, klasovec sivastý, waldesteina kukliková, kostava dalmatská, tavoľnik prostredný a kamienka modropurpurová.

Pamätník v Dargovskom priesmykuŽivočíchy

Rôznorodosť prostredia, relatívne teplomilné prostredie a početné vodné toky od malých potôčikov po jazero vytvárajú predpoklady pre pestré zastúpenie živočíšnych druhov.

Z poľovnícky atraktívnej vysokej zveri tu žije jeleň obyčajný, srnec hôrny, ale i muflón obyčajný. Medzi známymi druhmi nechýba ani líška obyčajná a jazvec hôrny.

Z dravých vtákov sú svojim výskytom vzácne najmä orol kráľovský , sokol sťahovavý a sova dlhochvostá. Početnejšie sú zastúpené aj druhy jariabok hôrny, krkavec čierny, orešnica perlová, haja červená a muchárik malý.

Pohľad na masív Veľkého MiličaSamostatnú kapitolu tvoria netopiere. Z ich druhového zastúpenia tu možno nájsť podkovára veľkého, netopiera brvitého, netopiera ostronohého a nehaňu čiernu. V jazere Izra žijú ryby lieň obyčajný a čík malý. Medzi jaštericami sa vyníma najmä jašterica murová.

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2013 00:00
Upravené: 15.08.2013 07:55