Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Malá Izra

Miesto: Slanská Huta

Jazero Malá Izra sa nachádza v geografickej oblasti severovýchodného Miliča, v širšom kontexte Slanských hôr. Katastrálne patrí k územiu obce Slanská Huta.

Jazero Malá IzraMalá Izra nie je pre turistov natoľko atraktívna ako jazero Izra , avšak svojou unikátnosťou má oveľa väčší význam. Ako prírodná rezervácia má pridelený najprísnejší stupeň ochrany 5, čo zahŕňa zákaz vybočenia z turistických chodníkov, zber rastlín a ich plodov, ako aj rušenie miestnej fauny. Rozloha jazera je 0,77 hektára, pričom vodná plocha nie je odkrytá, ale nachádza sa v prírodnej priehlbine lesa. Postupným zarastaním sa mení na mokraď, rašelinisko. Napriek vyššej nadmorskej výške, ktorá pri jazernej hladine dosahuje 526 metrov, sa tu nachádza jelšový les nížinného typu.

Turistická smerová tabuľa pri jazere Malá IzraHrebeň Veľkého Miliča tvoria vulkanické ryodacity so strmými svahmi. Početnými zosuvmi pôdy sa vytvorili depresie, ktorých podklad tvoria nepriepustné neogény íly. Voda teda nevsakuje, ale zdržiava sa na povrchu v mnohých mokradiach. Takýmto spôsobom vznikla i Malá Izra. Rastú tu viaceré vzácne druhy rastlín močiarneho biotopu. Spolu s ďalšími rezerváciami pásma Veľkého Miliča patrí Malá Izra do sústavy NATURA 200 ako prírodné územie európskeho významu.

Najvýhodnejší prístup je od jazera Izra žltou turistickou značkou, cesta trvá približne 20 minút, alebo žltou značkou z druhej strany od obce Slanská Huta, čo trvá približne hodinu. Turisti si často zamieňajú Malú Izru za menšiu mokraď, ktorá sa nachádza na križovatke žltej a červenej turistickej značky. I keď tu oznamovacia tabuľa nesie názov Malá Izra, rezervácia sa lesným jazerom sa nachádza asi 300 metrov ďalej po červenej turistickej značne v smere na Milič.

Jazero Malá IzraPoužitá literatúra:

  • Slovensko – príroda (vydal Obzor, 1972)
  • František Petro: Zaujímavosti z histórie Slanca a okolia (vydal Obecný úrad Slanec)
  • František Petro: Slanecko v archívoch a kronikách (vydal František Petro, 2005)

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2013 00:30
Upravené: 15.08.2013 08:11