Olšava – ženská spevácka skupina

Miesto: Ruskov

Podľa názvu blízkej rieky Olšava si dala názov ženská spevácka skupina z Ruskova, ktorá sa prezentuje typickým abovským folklórom. Vznikla v roku 2003, čím naviazala na tradíciu pôvodného folklórneho súboru, ktorý v obci pôsobil do šesťdesiatych rokov 20. storočia. I keď sa prezentujú ako ženská spevácka skupina, okrem jedenástich žien s nimi v inscenovaných tematických programoch vystupuje aj jeden muž a jeden akordeónista. V roku 2006 Olšava získala právnu subjektivitu tým, že sa nechali zaregistrovať ako občianske združenie.

Olšava – ženská spevácka skupina„Spoločnému spevu sme sa opätovne začali venovať ako dôchodkyne v obecnom klube. Našou snahou bolo najskôr zozbierať, ale aj prezentovať pôvodné ľudové piesne, ktoré sa zachovali v Ruskove a blízkych dedinách. S takýmto programom sme začali navštevovať miestne folklórne slávnosti, neskôr sme pridali aj tematické programy o ruskovskej svadbe a dožinkách,“ hovorí zakladateľka a umelecké vedúca Olšavy pani Helena Miklošová. Ako dodáva, s pôvodnými krojmi nemali a nemajú problém. Nemusia ich šiť, pretože sa v obci zachovali. Patrili im alebo ich matkám, prípadne iným starším obyvateľom. Sú teda hodnoverné, autentické.

Umelecký prejav Olšavy, či už ide o spev alebo scény, verne odráža miestny tradičný folklór. Dôvod je veľmi jednoduchý. Tieto ženy sa totiž nemusia nič nového učiť, nemusia sa štylizovať do žiadnych polôh, na pódiu stoja samé za seba. Prezentujú umenie a zvyky, s ktorými vyrastali a stali sa základom ich domovskej kultúry. I keď sa Ruskov nachádza blízko Košíc, obec si zachovala svojbytný komunitný charakter a kontinuita mnohých ľudových tradícií tu nebola nikdy prerušená. Naopak, vďaka Olšave je opäť na vzostupe.

Skupina doposiaľ vystupovala pri rôznych príležitostiach ako sú folklórne festivaly, oslavy dní obcí a súťažné prehliadky prevažne na východnom Slovensku. Z viacerých sa vrátili s oceneniami. Zo zahraničia to bolo vystúpenie v maďarskom Mezokovesde.

Programová ponuku Olšavy:

Pásmo „Ruskovská svadba“
Približne tridsaťminútový program približuje divákom zvyky a atmosféru svadobného dňa. Zahŕňa všetky tradičné rituály od obliekania nevesty, cez odpytovanie, sobáš, sprievod z kostola, príchod k svadobnému stolu, hostinu, snímanie party, čepenie nevesty až po redový tanec. Všetko je sprevádzané piesňami, ktoré sa viažu k jednotlivým obradom, tiež presnými formulami odpytovania starostom svadby tak, ako sa presne zachovávali po celé generácie.

Pásmo „Dožinky“
I keď dožinky nie sú starodávnym miestnym obradom a v obciach so slovenskou kultúrou sa na východe našej krajiny začali oslavovať až v štyridsiatych rokoch 20. storočia, veľmi rýchlo si vybudovali presné rituálne pravidlá. Olšava vo svojom pásme ponúka ukážku toho, ako to vyzeralo, keď sa žatva ukončila. Gazdovia s väčšími poľami si zvykli prenajímať robotníkov, mužov ako koscov a ženy na viazanie povresiel, snopkov a snopov. Potom, ako bola úroda zožatá, gazdovi a gazdinej poľa robotníci odnášali dožinkový veniec, pokúšali sa nanovo dojednať cenu za robotu, aby im ešte priplatil a prijímali pohostenie. Všetko je prepojené s piesňami ako oslavou úrody. Program má približne 20 až 25 minút.

Piesne Abova
Miestne ľudové piesne z Ruskova a okolitých obcí v ženskom zborovom podaní a sprevádzané hrou na akordeón. Pásmo má približne 30 minút.

Kontakt:

Predsedníčka občianskeho združenia Olšava: Bernadeta Kažimírová
Umelecká vedúca Olšavy: Helena Miklošová

Helena Miklošová
Ruskov 176
044 19 Ruskov

mobil: 0908 364 123

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó, foto archív Heleny Miklošovej
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2013 06:00
Upravené: 04.07.2013 13:44