Keľučanka - ženská spevácka skupina

Miesto: Slančík

Korene ženskej speváckej skupiny Keľučanka môžeme hľadať v roku 1985, keď v Slančíku vznikla neformálna ženská spevácka skupina, vystupujúca predovšetkým vo vlastnej i v okolitých obciach. Po kratšej odmlke v roku 1995 ženy nanovo sformovali skupinu pod vedením Ireny Dolgošovej a po vystúpení na folklórnom festivale Dargovská ruža prijali meno Keľučanka. Ten je odvodený od názvu lesa Keľuk, ktorý sa tiahne ponad Slančík.

Keľučanka - ženská spevácka skupina zo Slančíka„Súbor sa popri známych piesňach z Abova zameral aj na také, ktoré spievali naši priami predkovia. Tie sme zozbierali u nás v Slančíku od najstarších obyvateľov a dnes tvoria súčasť nášho repertoáru,“ hovorí pani Irena Dolgošová.

Od roku 2006 Keľučanku sprevádza na akordeóne pán Štefan Tomčo. „Najskôr som to s nimi skúsil, ale potom som sa rozhodol a prijal miesto v súbore nastálo. Myslím, že ich hudobná prezentácia zodpovedá pôvodnému speváckemu folklórnemu prejavu. Ich hlasy krásne ladia, nezjednodušujú spev, ale dávajú si záležať na jeho čistote i tradičných harmóniách. V tomto súbore som našiel to, čo hľadá azda každý hudobník, ktorý už má odohraté dlhé roky na pódiách.“

Programovú ponuku Keľučanky môžeme rozdeliť na tradičné folklórne pódiové prezentácie a príležitostné programy.

V tradičných folklórnych prezentáciách ponúkajú vystúpenia:

Priadky – štylizovaný pódiový program, ktorý uvádza diváka do čias, kedy sa ženy stretávali po večeroch v kúdeľných izbách, aby premieňali konopnú priadzu na nite. Približuje zvyky i piesne, ktoré sa s priadkami spájali.

Oslava kvetov a mladosti – ako hovorí samotný názov, tento program ospevuje ženskú krásu a zrelosť, ktorá sa v obraznom podaní prejavuje rovnako ako púčik rozvíjajúci sa do kvetu.

Páranie peria – program uvádza diváka do prostredia, v ktorom sa stretávali dedinské ženy, aby spoločne párali perie. To potom využívali na šitie perín a vankúšov, čo bola okrem iného aj základná výbava každého dievčaťa na svadbu. Program je opäť spojením zvykov a atmosféry páračiek i miestnych ľudových piesní.

Keľučanka - ženská spevácka skupina zo SlančíkaV príležitostných programoch ponúkajú vystúpenia:

Promócie – špecializovaný program na promócie, zameraný na oslavu získania titulu a ukončenie študentského života.

Jubilanti – špecializovaný program pre narodeninové oslavy.

Oslava obcí a ich starostov – „V minulosti sa bežne robili oslavné programy na počesť richtárov. Dnes sa na tento zvyk zabudlo a my sme sa ho rozhodli oživiť.“

Kontakt:

Irena Dolgošová
Slančík 86
044 17 pošta Slanec

mobil: 0902 191 541

Ing. Štefan Tomčo – mobil: 0905 611 054
e-mail: stefantonco(at)centrum.sk

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó, foto archív Keľučanky
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2013 06:00
Upravené: 04.07.2013 13:44