Divadlo Romathan

Miesto: Košice

SNR v decembri 1991 rozhodla (popri 2 maďarských a jednom rusínsko-ukrajinskom) o vzniku ďalšieho národnostného divadla – rómskeho. V máji 1992 MK SR svojim dekrétom zriadilo Divadlo ROMATHAN v Košiciach.

Divadlo Romathan pri vystúpeníPrvou riaditeľkou Divadla ROMATHAN bola menovaná Anna Koptová, dramaturgičkou Daniela Hivešová-Šilanová a umeleckým šéfom a režisérom Ján Šilan.
Prvou premiérou bola divadelná hra - Miesto pre Rómov – Than perdal o Roma – (uvedená v r.1992). Je to hudobno-dramatická freska z histórie Rómov až po súčasnosť. Túto hru režíroval – Ján Šilan.
V súčasnosti Divadlo Romathan má vo svojom bohatom repertoári už 50 zrealizovaných premiér.

Divadlo ROMATHAN sa svojím bohatým, predovšetkým rómskym repertoárom predstavilo v krajinách Európy (napr. vo V. Británii, Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Česku a mnohých významných metropolách Európy), a ich hlavných mestách, ale tiež v mnohých ďalších regiónoch a ich kultúrnych centrách – s ktorými DR udržiava pravidelné kontakty. (Belgicko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Česko).

Vznik rómskeho profesionálneho divadla bol motivovaný snahou o zrovnoprávnenie podmienok pre šírenie a rozvoj a upevňovanie kultúry a kultúrnosti národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Vo sfére rómskej kultúry – toto nóvum – profesionálna umelecká inštitúcia dostala do vienka ďaleko širšie poslanie: teda nielen šíriť kultúru, ale túto – vo všetkých podobách - objavovať a upevňovať – hlavne v jej štyroch základných črtách t.j. v slove - ústnom podaní a jazyku: Herectvo, v poézií – textoch piesní, ako aj v samotnej rómskej melodike, čiže v odkaze starej rómskej piesne: speváci, ale i tanečnom prejave: tanečníci.

Hudobná časť divadlaPochopiteľne prazákladom rómskej kultúry a umenia je jeho inštrumentálny prejav – teda v svojom nástrojovom zložení – typický rómsky Orchester pod vedením Karola Adama, ktorý je v súčasnosti aj riaditeľom divadla Romathan.

Tieto štyri základné umelecké komponenty sa plne zohľadnili pri vzniku DR a svojím spolupôsobením syntetizujú divadelný obraz – zároveň však pomáhajú v pôvodnej podobe priblížiť tradície a špecifiká rómskej kultúry - v časovom horizonte histórie, ale aj dnešných dní.

V bežnom repertoári DR sa uplatňuje predovšetkým rómska tematika. Nové hry (väčšinou napísané súčasnými rómskymi autormi z dramaturgickej dielne pri DR, ale aj voľná tvorba adaptácie rozprávok a spoločensko – historických tém) výrazne rozširuje tému a dramaturgické výsledky DR. Nezabúdame ani na deti a mládež, 45 % repertoáru je venovaných detskému publiku.

Kontakty:

Sídlo: Štefánikova 4, 040 01 Košice
Tel. č.: 055/622 49 80, 622 06 19, 729 92 30
Fax: 055/622 49 80
E-mail: romathan(at)romathan.sk
Internetové stránky: www.romathan.sk

Autor/zdroj: oficiálny text divadla, foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.06.2013 06:00
Upravené: 09.07.2013 19:01