Románsko-gotický kostol

Miesto: Svinica

Pri vstupe do dediny sa už z diaľky vyníma veža kostola evanjelickej reformovanej cirkvi. Je to jeden z historicky najvýznamnejších vidieckych chrámov v Košickom samosprávnom kraji.

Kostol evanjelickej reformovanej cirkvi v SviniciVznik stavby sa datuje do polovice 12. storočia, časom prešla viacerými stavebnými zmenami. Napriek tomu sa pôvodný charakter zachoval, je to typická ukážka románsko-gotického slohu. K zaujímavostiam patrí aj zachovanie pôvodných múrov okolo kostola. Tie slúžili k obranným účelom najmä v časoch vpádov pohanských národov. Obyvateľstvo sa ukrylo za hradby a odtiaľ sa bránilo útokom, v určitom zmysle môžeme hovoriť o podobnej obrannej stratégii, ako sa používala na hradoch.

Brána kostola evanjelickej reformovanej cirkvi v SviniciPôvodnú časť stavby z 12. storočia tvorí loď s polkruhovým presbytériom. Pravdepodobne v 14. storočí predĺžili loď západným smerom a pribudovali vežu. Traduje sa, že veža bola o v minulosti vyššia, ale jej horná časť sa zrútila. Z jej kameňa údajne postavili obranné hradby. V prvej polovici 15. storočia loď chrámu opäť rozšírili o polygonálne presbytérium na východnej strane. Tu ešte aj dnes môžeme v interiéri pozorovať pekné lomené gotické oblúky. K ďalšej prístavbe došlo v 16. a 17. storočí na severnej strane, neskôr však bola zničená a teraz sa tu z nej nachádzajú iba archeologicky odkryté základy.

Detail fresky z kostola evanjelickej reformovanej cirkvi v SviniciVýskum ukázal, že v okolí kostola sa pochovávalo už v 12. storočí. Okrem náhrobných kameňov sa tu našli aj náhrdelníky zo sklovitých perál, štítkové prstene a zlomky esovitých náušníc.

Všeobecne môžeme súčasný stav stavby charakterizovať ako jednoloďový kostol s loďou z 12. storočia, s gotickým presbytériom s polygonálnym uzáverom z 15. storočia a mohutnou predstavanou vežou zo 14. storočia. Zachovala sa zemepanská empora, ktorá je vstavaná do prvého poschodia veže a je prístupná priamo zvonka, do lode je otvorená lomenými dverami vedúcimi na drevený chór. Na južnej strane lode sa zachovalo jedno románske okienko.

Detail fresky z kostola evanjelickej reformovanej cirkvi v SviniciV interiéri a z časti aj v exteriéri za zachovali vzácne fragmenty fresiek, ktoré pochádzajú zo 14. až 15. storočia. V chráme sa v súčasnosti konajú rôzne podujatia cirkevného i kultúrneho charakteru, zaujme aj panelová výstava o histórii chrámu a obce.

K zaujímavostiam patrí tiež skutočnosť, že severovýchodne od kostola v roku 1977 archeológovia našli aj základy niekdajšieho panského sídla, ktoré patrilo drienovskej vetve rodu Aba. Toto sídlo tu pravdepodobne vzniklo v 13. storočí a zaniklo v 15. storočí.

Interiér kostola evanjelickej reformovanej cirkvi v SviniciPokiaľ chcete kostol navštíviť, kľúče sú na obecnom úrade a na fare evanjelickej reformovanej cirkvi, ktorá stojí hneď pri schodoch pod kostolom.

Použitá literatúra:
Peter Tajkov – K problematike stredovekých dedinských kostolov v Košickej kotline
Marta Čiderová - Svinica vo svetle 730 ročnej histórie

Autor/zdroj: Slavomír Szabó, Foto: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.05.2013 06:00
Upravené: 04.07.2013 13:46