Vojenské bunkre z I. ČSR

Miesto: Slanská Huta

Na hornom konci obce Slanská Huta, hneď za cintorínom odkiaľ vedie zelená turistická značka k jazeru Izra, môžete vidieť už vskutku vojenské bunkre z čias I. Československej republiky.

Starý vojenský bunker neďaleko Slanskej hutiDodnes sa zachovalo minimálne 22 z týchto objektov, kopírujú približne líniu značkovanej trasy. Dva z nich sa dokonca nachádzajú priamo v obci. Hneď na začiatku cesty je ich osem dobre viditeľných uprostred lúk. Vďaka masívnym stenám sú zachované, ale napriek skutočnosti, že patria k dnes už raritnej dobovej vojenskej architektúre, nie sú stále pamiatkovo chránené. Sú otvorené a dá sa pozrieť aj do ich vnútra.

V rokoch 1935 až 1938 pristúpila vláda I. Československej republiky k rozsiahlemu budovaniu pohraničných pevností v Čechách, na Morave, v Sliezku, na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Boli to roky, kedy jediným hraničným spojencom mladého štátu bolo len Rumunsko, s ktorým sme susedili práve v časti Podkarpatskej Rusi, dnes viac známej ako Zakarpatská Ukrajina.

Starý vojenský bunker neďaleko Slanskej hutiDobré medzinárodné vzťahy Československa s Francúzskom, vychádzajúce aj z osobných kontaktov v tom čase už zosnulého Milana Rastislava Štefánika, garantovali v prípade napadnutia ČSR pomoc francúzskej armády. Vzdialenosť medzi oboma krajinami však nabádala československú vládu k samostatnejšej obranyschopnosti a rozhodnutiu postaviť v rizikových úsekoch našich hraníc líniu opevnení, a to podľa francúzskeho vzoru. Takto v marci 1935 schválil minister národnej obrany Bohumír Bradáč zriadenie Rady pre opevňovanie a Riaditeľstvo opevňovacích prác. Začalo sa s budovaním ťažkých a ľahkých pevností, všetko pod dozorom generála Karla Husáreka.

Starý vojenský bunker neďaleko Slanskej hutiDňa 24. 4. 1938 vydala Rada pre opevňovanie nariadenie vybudovať 38 ľahkých vojenských opevnení v línii od obce Slanská Huta, z toho 37 zo železno-betónovej konštrukcie. Stavbu realizovali spoločnosti Mandaus, Chust, Ing. Švajcr a spol. Ich úlohou bolo zabrániť možnému prieniku maďarských vojsk na československé územie. Doposiaľ sa ich zachovalo minimálne 22.

Starý vojenský bunker neďaleko Slanskej hutiOstatné opevnenia postavené západným smerom od dediny sa nachádzali na území, ktoré sa v roku 1938 do roku 1945 stalo súčasťou Horthyho Maďarska a v danom čase boli maďarským vojskom zbúrané.

Rad opevnení od obce Slanská Huta pokračoval ďalšou samostatnou líniou od obce Kuzmice. Línie oboch obcí mali dovedna 55 vojenských objektov.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó, Foto: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.05.2013 06:00
Upravené: 04.07.2013 13:46