Zvon kostola Narodenia Panny Márie

Miesto: Slančík

Jedinou hnuteľnou kultúrnou pamiatkou v obci je zvon, ktorý pochádza z roku 1791. Nachádza sa v rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie, ktorý bol postavený okolo polovice 16. storočia. V danom čase pravdepodobne slúžil ako protestantská modlitebňa. Nad portálom je stále možno vidieť reliéf kalicha.

Kostol Narodenia Panny Márie v SlančíkuKostol bol prestavaný v rokoch 1689 a 1892, dnes sa v interiéri nachádza zariadenie z konca 19. storočia. Pri kostole stávala samostatná drevená zvonica so zvonom. Malý zvon s priemerom 37 centimetrov sa nachádza v kostolnej veži. Medzi hnuteľnými kultúrnymi pamiatkami je zapísaný pod evidenčným číslom 4963. V jeho hornej časti sa nachádza nápis: „JESUS NAZARENUS GHAZ REX IUDEORUM KIS 1791 SZAL“. V preklade to znamená „Ježiš Nazaretský, kráľ židovský, kostol v Slančíku 1791“. Na zvone sa nachádza ešte plastika kľačiaceho muža v rúchu.

Zvon kostola Narodenia Panny Márie v SlančíkuŽiaľ, dnes už nevieme, kto a kde tento zvon vyrobil. Údaje o autorovi sa na ňom nenachádzajú. Jeho hodnota okrem iného spočíva v ojedinelosti, pretože v čase I. svetovej vojny sa zvony z dedín často odvážali, aby ich roztavili a použili na delá. Či bol v danom čase zvon ukrytý alebo pre jeho veľkosť a tým aj relatívne malé množstvo kovu ho ponechali tak, nevedno.

Zvon kostola Narodenia Panny Márie v SlančíkuKostol je otvorený a verejnosti prístupný iba v čase bohoslužieb.

Informačné zdroje:
František Petro – Jozef Beliš: Slančík
Obyvatelia obce Slančík

Autor/zdroj: Slavomír Szabó, Foto: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.05.2013 06:00
Upravené: 04.07.2013 13:46