Ranogotický kostol

Miesto: Čečejovce

Najstaršou stavbou v obci a národnou kultúrnou pamiatkou zároveň je ranogotický kostol, ktorého svätyňu zdobia mimoriadne zachovalé a jedinečné stredoveké fresky.

Ranogotický kostol v ČečejovciachHistória kostola

Presný rok postavenia kostola nie je známy, avšak bolo tomu tak ešte pred rokom 1300, pravdepodobne koncom 13. storočia. V danom čase to bol kostol katolícky a zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi.

Freska v kostoleFresky, ktoré zdobia svätyňu, pravdepodobne vznikli v polovici 14. storočia. Autor je neznámy, ale svojim rukopisom sú veľmi podobné známym freskám z gemerských stredovekých kostolov. Je možné, že fresky nevznikli naraz, pretože časť z nich je poznamenaná starším byzantským štýlom, charakteristickým najmä pre staršie románske obdobie a časť ovplyvnená talianskym dobovým štýlom 14. storočia.

Freska v kostoleV roku 1703 bol kostol kalvínsky. Kalvíni neznázorňujú svätých a neprestavujú kostoly podľa dobových architektonických štýlov. Aj vďaka tomu ostala stavba v typickom ranogotickom slohu dodnes. Nebola k nemu ani pristavaná veža, ale zvon sa nachádza v samostatne stojacej drevenej zvonici, ako tomu bývalo v stredoveku pri dedinských kostoloch zvykom. Fresky boli pravdepodobne po roku 1703 zatreté vápnom. Súčasná kazateľnica pochádza z roku 1763. Nástenné maľby opätovne odkryli v roku 1893 a reštaurovali po II. svetovej vojne, pretože Čečejovce sa ocitli pod paľbou kanónov a kaťuší Červenej armády a 1. januára 1945 zažili aj letecký útok, čo sa podpísalo na stave chrámu.

Freska v kostoleNeskoršie výskumy ukázali, že v stredoveku kostol pravdepodobne vyhorel, pričom bola poškodená najmä jeho loď. Preto sa fresky zachovali iba vo svätyni. Opätovne boli reštaurované v roku 1994.

V roku 2007 tu pri oprave podlahy našli uprostred svätyne hrob, ktorý ešte nie je jednoznačne datovaný. Vzhľadom na to, že nebožtík bol pochovaný v kostole, muselo to byť najneskôr v 17. storočí, keď kostol ešte patril rímskym katolíkom. Pravdepodobne ide o niektorého z niekdajších majiteľov obce.

Freska v kostoleSúčasnosť

Kostol je jednoloďový a bez veže. Napriek svojej vonkajšej nenápadnosti ho vyhľadávajú turisti, pretože početné maľby dokážu svojou unikátnosťou zaujať. Vyobrazenie Krista na strope je pravdepodobne jeho najväčšia stredoveká freska na Slovensku.

Interiér kostolaMaľby znázorňujú známe biblické výjavy, medzi ktorými dominujú – Zvestovanie Panne Márii, Narodenie Krista, Herodesove vraždenie neviniatok, Útek do Egypta, Kristus ako chlapec v chráme, Veronikine rúško, Vzkriesenie dcéry Jairovej, Modlitba na Olivovej hore, Posledná večera, Pilát súdi Krista, Ukrižovanie na Golgote a ďalšie.

Interiér kostolaPrístupnosť pamiatky

Chrám patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi a slúži na konanie bohoslužieb. Fara sa nachádza hneď vedľa kostola, nie sú oddelené ani plotom. Farárka je na požiadanie ochotná kostol turistom otvoriť (pokiaľ sa práve nekonajú bohoslužby). V prípade jej neprítomnosti je možnosť obrátiť sa na obecný úrad, ktorý návštevu chrámu zabezpečí.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Reformovaný cirkevný zbor Čečejovce
Kostolná 9, 044 71 Čečejovce
Telefón: 055 / 464 84 25, 0905 831 307

Obecný úrad
Buzická 55, 044 71 Čečejovce
Telefón: 055 / 4649 201
E-mail: cecejovce(at)gmail.com

Použitá literatúra:

  • Peter Tajkov: K problematike stredovekých dedinských kostolov v Košickej kotline
  • Július Pelegrin: Čečejovce

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2013 06:00
Upravené: 04.07.2013 13:49