Kostol sv. Petra a Pavla

Miesto: Debraď

Kostol sv. Petra a Pavla v Debradi sa nachádza na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Nepatrí medzi najstaršie, postavený bol v roku 1834 v klasicistickom slohu, avšak s viacerými neo-renesančnými architektonickými prvkami. Svojim estetickým stvárnením dokáže upútať mnohých návštevníkov bez ohľadu na ich svetonázor a tak si zasluhuje pozornosť aj z hľadiska cestovného ruchu.

Kostol sv. Petra a Pavla v DebradiHistória pamiatky

História kostola je vcelku pozoruhodná. Obec Debraď bola fíliou Opátstva Jasov, ktoré je sídlom mníšskeho premonštrátskeho rádu. Pod termínom fília môžeme v tomto prípade rozumieť poddanskú obec patriacu kláštoru. Opátstvo im tu nechalo v uvedenom roku postaviť kostol, avšak už o 14 rokov nato, v roku 1848, bolo zrušené poddanstvo a v rámci tzv. marcových zákonov boli prijaté aj základné ľudské práva a slobody v Rakúsko-Uhorsku. Tým sa obyvatelia Debrade stali slobodnými, ale kostol od niekdajších majiteľov im tam, samozrejme, ostal.

Detail sochy v kostoleBolo by chybou domnievať sa, že revolučné zmeny priniesli odpor voči premonštrátom. Práve naopak. Storočia spolužitia a duchovné vodcovstvo obyvatelia dávno prijali za vlastné a od tých čias až dodnes sú farármi v Debradi stále premonštrátski kňazi. V obci sa nachádza aj fara.

Socha v kostolePatrocínium

Rímsko-katolícky kostol je zasvätený Kristovým apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi.

Svätý Peter (pôvodným menom Šimon) bol pred prijatím apoštolského poslania rybárom. Je „spoluautorom Biblie“, ktorá obsahuje jeho listy. Po Kristovej smrti pôsobil v Jeruzaleme. Ako prvý z apoštolov pokrstil muža, ktorý nebol Židom. Tým otvoril kresťanstvo pre všetkých. Je považovaný za prvého pápeža. Zomrel v roku 64 v Ríme, kde bol na Vatikánskom pahorku ukrižovaný dole hlavou.

Svätý Pavol (pôvodným menom Šavel) študoval gréčtinu a bol žiakom rabína Gemaliela. Prenasledoval kresťanov do chvíle, kedy mal videnie, ktoré zmenilo jeho vieru a stal sa Kristovým apoštolom. Po ukrižovaní Spasiteľa šíril kresťanstvo na misijných cestách Európou a rovnako ako sv. Peter je aj on vďaka svojim listom „spoluautorom Biblie“. V Ríme ho zatkli a popravili niekedy medzi rokmi 64 až 67. Nakoľko bol rímskym občanom, neukrižovali ho, pretože to vnímali ako veľmi potupnú smrť nehodnú Rímana, ale sťali ho mečom.

Obraz hodný pozornosti

Obraz v kostoleSúčasťou interiéru chrámu je pozoruhodný obraz, ktorý zobrazuje kráľa Ladislava. Tento panovník, ktorý kraľoval v rokoch 1077 až 1095, je dnes známy ako svätý Ladislav. Obraz sa pôvodne nachádzal v kostole sv. Ladislava na Jasovskej planine, teda pri vyvieračke sv. Ladislava, ktorá údajne vznikla ako dielo zázraku. Keď kráľ bojoval s Kumánmi, jeho vojsko sa dostalo do obkľúčenia a ostalo bez vody. Tu exitujú dve varianty legendy. Podľa jednej kráľ zabodol meč do zeme a modlil sa. Keď meč vytiahol, vytryskol spod neho prameň. Podľa druhej verzie sa kráľ modlil na koni a keď skončil, kôň dupol a spod jeho nôh začala vytekať voda. Dielo zobrazuje kráľa na koni a vojsko, ktoré pije vodu.

Obraz do obce doniesli okolo roku 1920, keď ruiny stredovekého púťového kostola na planine ľudia rozoberali na kameň, z ktorého pálili vápno. Maľba by si vyžadovala bližšie preskúmanie na určenie veku, prípadne autora.

Detail sochy v kostolePrístupnosť pamiatky

Kostol sv. Petra a Pavla v Debradi je otvorený len počas bohoslužieb. V prípade záujmu o prehliadku je potrebné kontaktovať kostolníčku, ktorá ho turistom sprístupní.

Kontakt: 055 466 81 05, 0904 76 11 76

Autor/zdroj: Slavomír Szabó, foto: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.06.2013 01:00
Upravené: 04.07.2013 13:49