Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Žandárska stanica a pošta

Miesto: Herľany

Prvé dve fotografie na tejto stránke pochádzajú z čias Slovenskej republiky v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Na prvej fotografii je okrem iného dnes už neexistujúca budova Herlianskych kúpeľov, v ktorej v tom čase sídlila žandárska stanica a pošta.

Dnes už neexistujúca budova Herlianskych kúpeľov, v ktorej kedysi sídlila žandárska stanica a poštaPošta sa v Herľanoch vznikla už v roku 1869, a to najmä vzhľadom na potreby kúpeľných hostí. Poštové spojenie s Košicami v tom čase začalo fungovať denne. V roku 1924 tu zaviedli aj telefón.

Lavička pred budovou pošty v HerľanochPokiaľ ide o policajnú stanicu a jej praktiky v čase vzniku fotografie, obecná kronika uvádza: „V októbri 1939 bola vydaná prísna a presná úprava notárskym úradom a žandárskym staniciam na podávanie správ o konsolidácii pomerov po vytvorení slovenského štátu. Správy sa mali zamerať na pohyb komunistov, Židov, menšinových národností /Rusínov a Čechov/ - ako aj na všeobecné politické názory na politiku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a Hlinkovej gardy. Politický režim nového Slovenska, aj dľa ústavy, bol autoritatívny, kresťanský a národný. Všetko, čo sa nestotožňuje s daným stavom, je nepriateľské“.

Fotografia vyššie spomenutej budovy v druhej polovici štyridsiatych rokovZa pozornosť na druhej fotografii stojí aj tabuľa na stene budovy. Nachádza sa na nej slovenský znak s nápisom Štátne kúpele Herľany. Tretia fotografia je o niečo novšia, vznikla v druhej polovici štyridsiatych rokov a zachytáva stav budovy po ukončení vojny. V päťdesiatych rokoch ju zbúrali.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2013 01:00
Upravené: 05.08.2013 11:21