Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Základná škola

Miesto: Herľany

Na školskej fotografii z roku 1955 vidíme žiakov základnej školy v Herľanoch. Sú to žiaci prvého až štvrtého ročníka, pretože škola v danom čase poskytovala základné vzdelanie len pre ročníky 1 – 4 a ďalej už museli deti dochádzať do školy do Nižnej Kamenice. Do prvých štyroch ročníkov herlianskej školy pritom chodili okrem detí z Herlian aj deti zo susedných Žíroviec.

Žiaci prvého až štvrtého ročníka základnej školy v HerľanochSo žiakmi je na fotografii učiteľ Ján Chovan, ktorý v obci v rokoch 1953 až 1962. Ako všetci učitelia, ktorí prišli do Herlian učiť, mal učiteľský byt v školskej budove. Učiteľský byt slúžil svojmu účelu až do roku 1982. Vtedy zrušili školu v susedných Rankovciach, žiaci odtiaľ doposiaľ dochádzajú do Herlian a bolo nutné rozšíriť školské priestory.

Budova základnej školy v HerľanochPodľa spomienok žien, ktoré v päťdesiatych rokoch navštevovali túto budovu, všetky štyri ročníky sa učili v jednej triede. Učiteľ to zvládal tak, že na každej hodine zadal trom ročníkom samostatné práce a venoval sa vysvetľovaniu novej látky alebo skúšaniu len jedného ročníka.

Presné počiatky školstva v obci nie sú známe, ale súčasná školská budova slúži rovnakému účelu od roku 1898. Výnimku tvorili len roky 1918 – 1919, kedy na konci prvej svetovej vojny a v prvom roku mieru slúžila ako ubytovacie zariadenie pre vojsko. Budovu vidíme na druhej fotografii, ktorá bola vyhotovená niekedy v šesťdesiatych rokoch.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2013 01:30
Upravené: 05.08.2013 11:27