Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Zádielčania

Miesto: Zádiel

Táto fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1919 a zachytáva učiteľov s deťmi zo školy. Pri pohľade na nich sa môže vynoriť otázka, kto sú vlastne Zádielčania a aký je ich pôvod. V prípade tejto obce je to zaujímavé, pretože niekoľkokrát ostala úplne alebo takmer úplne opustená a nanovo osídlená.

Učitelia s deťmi zo zádielskej školyArcheologické nálezy potvrdzujú, že tu človek žil už v mladšej dobe kamennej, tiež neskorej dobe kamennej, dobe bronzovej, dobe halštatskej i na prelome letopočtu. Historik Branislav Varsik vo svojom diele Osídlenie Košickej kotliny píše, že pôvodní obyvatelia žijúci na území súčasnej obce v 10. a 11. storočí boli Slovania a Maďari tu prenikali až v 13. storočí. (Obec sa dodnes vyznačuje prevažne maďarskou kultúrou).

Nech už je skutočnosť akákoľvek, v 17. storočí Zádiel ako dedina vplyvom vojen na čas zanikla. K jej opätovnému osídleniu prispela až protireformácia. Násilné prevádzanie veriacich protestantských cirkví ku katolíckej je v tejto oblasti pripisované najmä františkánskemu kňazovi Herkovi, ktorý si pri rekatolizácii pomáhal vojenskou silou. Kde sa protestanti nechceli vzdať svojej viery, odtiaľ boli vyhnaní. Práve to sa stalo v sídle Turnianskej župy – vtedy ešte v meste (dnes v obci) Turňa. Koncom 17. storočia kalvíni mesto opustili a usídlili sa vo vyľudnenom Zádieli. (Dodnes je v dedine jediný kostol kalvínsky.)

Súčasní obyvatelia obce však nie sú následníkmi týchto usadlíkov. Tolerančný patent v roku 1781 síce zabezpečil rovnocennosť cirkví v Uhorsku, ale nie to bolo príčinou ďalšieho krátkeho zániku dediny, ľudia sa do Turne nevrátili. Kurucké protihabsburské povstania a následná morová rana však začiatkom 18. storočia spôsobili, že mnohé obce úplne vyhynuli. Niektoré ľudia začali obývať nanovo, mnoho ich však celkom zaniklo. Podľa záznamu z roku 1715 v Zádieli žilo už len osem poddaných. V roku 1869 tu už však bolo 317 obyvateľov, čo už bola minimálne tretia vlna osídlenia. V súčasnosti v obci žije približne 180 obyvateľov.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2013 06:00
Upravené: 17.07.2013 19:05