Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Vítanie vojsk Miklosa Horthyho

Miesto: Drienovec

Táto fotografia vznikla presne 9. 11. 1938, teda týždeň potom ako Viedenská arbitráž prijala zmenu hraníc, narušila platnosť Trianonskej dohody a Drienovec spolu s mnohými ďalšími dedinami južného Slovenska pripadol Maďarsku.

Slavobrána vítajúca maďarských vojakov v DrienovciZáber zobrazuje slavobránu vítajúcu maďarských vojakov s účasťou maďarských žandárov a obyvateľov obce v čase, keď obsadzujúce vojsko prichádzalo do Drienovca.

Na slavobráne sa nachádza nadpis ISTEN HOZOT – FELSZABADITO MAGYAR TESTVEREK, čo môžeme preložiť ako VITAJTE (Boh vás priniesol) – OSLOBODZUJÚCI MAĎARSKÍ BRATIA.

V Drienovci v tom čase žilo takmer výhradne maďarské obyvateľstvo, dnes sa tam k maďarskej národnosti hlási 55 percent obyvateľov a maďarsky hovorí asi 80 percent obyvateľov.

Za zmienku na fotografii stojí uniforma maďarských žandárov, ktorej klobúky boli ozdobené kohútim perím. Z toho dôvodu ich neskôr slovenskí občania žijúci v dedinách, čo pripadli Maďarsku, volali „pirkare“.

Zatiaľ čo niektoré obce zmenu hraníc a pripadnutie k Maďarsku vítali, iné – kde žilo najmä slovenské obyvateľstvo ako napríklad v Trstenom pri Hornáde, to cítili ako veľkú zradu. Aj po Viedenskej arbitráži došlo k ešte k dodatočným úpravám hraníc a tak sa pod Maďarsko dostali napríklad Rákoš alebo Jasov. Počas II. svetovej vojny prebiehala zároveň aj tzv. malá vojna, v ktorej maďarské vojská útočili na už beztak posunutú hranicu Slovenska so snahou dobyť ďalšie územia. Počas malej vojny Maďari napríklad bombardovali Spišskú Novú Ves, dočasne obsadili Slanec, viaceré zemplínske obce a útočili smerom na Michalovce. Tie boli v danom čase krajským mestom, pretože Košice v rámci Viedenskej arbitráže taktiež pripadli Maďarsku.

Takýto stav trval až do 21. januára 1945. Dňa 19. januára boli oslobodené Košice a o dva dni nato dostalo vedenie Košíc stanovisko Vlády ZSSR, v ktorom sa ruší platnosť arbitráže a potvrdzuje stav daný Trianonskou zmluvou. Toto stanovisko neskôr potvrdili všetky štyri víťazné mocnosti II. svetovej vojny.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.08.2013 00:30
Upravené: 08.08.2013 11:26