Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

V roku 1915

Miesto: Slančík

Táto fotografia pochádza z roku 1915 a zobrazuje ženu s deťmi, obyvateľky Slančíka, v slávnostných krojoch. Žiaľ, okrem roku vzniku sa nám veľa o tejto fotografii zistiť nepodarilo. Predpokladáme však, že vznikla priamo v obci.

Žena s deťmi zo Slančíka v slávnostných krojochV daných časoch bolo fotografovanie čímsi výnimočným a za fotografovaním chodili dedinčania do ateliérov blízkych miest. Avšak ak si chceli fotografi privyrobiť, chodili zasa oni po dedinách, pričom za fotografované osoby zvyčajne dávali veľké vyšívané plachty, často aj pomaľované s krajinnými motívmi. Predpokladáme, že fotka vznikla práve takýmto spôsobom.

V roku 1915 bolo ešte Slovensko súčasťou Rakúsko-Uhorska. Práve zúrila I. svetová vojna, ktorá sa však priamo Slančíka nedotkla. I tak muselo veľa mužov narukovať do armády, aby bojovali za cisársky záujem. V rakúsko-uhorskej armáde všeobecne bojovalo až 70 percent mužov, ktorí boli v brannom veku. Na začiatku vojny rukovali mladí muži od 21 do 23 rokov, ale od roku 1918 boli na front povolaní aj chlapci vo veku od 17 rokov a starší chlapi, často vekovo aj po päťdesiatke. V bojoch ďaleko od rodného Slančíka zahynulo sedem mužov. Je málo známy fakt, že rovnako ako v II. svetovej vojne, aj počas I. svetovej vojny medzi najväčšie vojenské operácie na území súčasného Slovenska patril boj o Dukliansky priesmyk.

Rok 1915 je historicky známy aj mnohými aktivitami amerických Slovákov, ktorí podporovali myšlienku vzniku samostatného Slovenska, prípadne spoločného štátu s Čechmi alebo aspoň vysokej autonómie Slovákmi obývaných území v Rakúsko-Uhorsku. V júni 1915 sa napríklad v americkom meste Harrisburg konalo stretnutie zástupcov organizácií amerických Slovákov, kde sa zhodli na začatí finančnej zbierky za presadenie záujmov Slovákov v ich domovine. Len v Harrisburgu sa na tento účel vyzbieralo 640 887 dolárov. V Chicagu americkí Slováci prispeli do zbierky ďalšími 60 000 dolármi a v Bridgeporte 30 000 dolármi.

V októbri 1915 nakoniec vznikla Clevelandská dohoda. Túto podpísali vrcholní predstavitelia Čechov v USA – Českého národného združenia a zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike. Cieľom bol spoločný postup za presadzovanie záujmov Čechov a Slovákov v povojnovom usporiadaní územia Rakúsko-Uhorska. To nakoniec vyvrcholilo vznikom spoločnej Československej republiky dňa 28. októbra 1918.

Spracované podľa:
- spomienok obyvateľov obce Slančík
- knihy František Petro, Jozef Beliš: Slančík
- knihy Kronika Slovenska 2

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2013 10:30
Upravené: 24.07.2013 16:10