Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Sýpka rodiny Hámorských

Miesto: Seňa

Táto historická fotografia pochádza spred roku 1918 a zachytáva časť obce pri pri kalvínskom kostole. Jeho veža čiastočne vyčnieva spoza stromov vľavo. Prvá budova v pravo je niekdajšia sýpka rodiny Hámorských.

Časť obce na historickej fotografii spred roku 1918Seňa bola prevažne poľnohospodárska obec, obhospodarovala vysoko nad tisíc hektárov. Polia sa tiahli od Grajciaru (dnes Haniska-Grajciar) až po koniec Sene, tiež okolím Belže až k Hornádu a z druhej strany po Veľkú Idu a Bočiar. Po židovských rodinách bola najväčším majiteľom pôdy práve rodina Hámorských.

Úroda sa skladovala viacerými spôsobmi. Sýpku si mohli dovoliť len najzámožnejší. Väčšina rodín ukladala obilie v komorách alebo v obilných jamách, ktoré mali hruškovitý tvar. O význame týchto stavieb svedčí fakt, že ak sa mal stavať dom, často sa najskôr postavila obilná komora alebo sýpka, až potom bývanie pre ľudí.

Sýpky boli dobre zabezpečené. I keď to na tejto fotografii môžete pozorovať len čiastočne, okná sa zatvárali silným kovovým kovaním.

Informácie k tomuto článku poskytol Mgr. Štefan Kolivoško

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.07.2013 02:00
Upravené: 26.07.2013 09:49