Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Svadba a úloha ženy po nej

Miesto: Košický Klečenov

Táto fotografia nepatrí medzi najstaršie, vznikla pravdepodobne v roku 1961 a zachytáva skupinu žien s nevestou tesne pred svadbou. Boli to roky, kedy tradičné svadobné prvky, dnes označované ako folklór, upadali do pozadia. Za povšimnutie však stoja vyšívané družbovské ručníky, ktoré majú družičky prevesené cez plecia. Takéto ručníky vyšívalo každé dievča za slobodna, aby ich družbom a družičkám mohlo venovať vo svoj veľký deň.

Skupinu žien s nevestou na fotografii z roku 1961Postavenie žien na vidieku sa začalo prudko meniť najmä v druhej polovici päťdesiatych rokov. Bolo to dané vznikom jednotných roľníckych družstiev. Ženy dovtedy zvyčajne pracovali len doma, ich úlohou bolo starať sa o domácnosť a rodiť. Ale v JRD si už našli zamestnanie a začali pozerať na svet inak. Do vzniku JRD bola pôda najväčšou hmotnou hodnotou každej rodiny a táto hierarchia sa náhle rozbila. To prinieslo na vidiek aj ďalšie zmeny. Dovtedy sa mladí ľudia zvyčajne brali na základe dohody rodičov, ktorí zohľadňovali najmä výšku vena v pozemkoch. City detí veľmi nezohľadňovali. Odovzdaním pozemkov do družstiev sa situácia pre mladých v tomto smere zlepšila.

Pokiaľ ide o privádzanie detí na svet, v obciach, ktoré boli vzdialenejšie od miest, sa bežne rodilo doma aj v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Pôrodné babice naďalej vykonávali svoju činnosť, ibaže si museli urobiť špeciálne školenie vo vybraných nemocniciach. V päťdesiatych rokoch bola napríklad v Košickom Klečenove pôrodnou babicou pani Repková a po nej manželka jej syna (rod. Slotová), ktorá tu ako pôrodná babica (obecná pôrodná asistentka) dokonca privádzala deti na svet do roku 1965.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.08.2013 00:30
Upravené: 01.08.2013 07:54