Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Sprievod s dožinkovým vencom

Miesto: Nižný Lánec

Nižný Lánec bola vždy poľnohospodárska obec. Množstvo zrna, ktoré dala úroda, bolo jedným z rozhodujúcich kritérií životnej úrovne na celý ďalší rok. Preto aj ľudia k pestovaniu a žatiu obilnín pristupovali so všetkou vážnosťou.

Slávnostný sprievod s dožinkovým vencom v Nižnom LánciŽatva zvyčajne začínala na Petra a Pavla. Kosci si poriadne pripravili nástroje, pretože ich poškodenie počas prác by ich spomalilo, čo nebolo prípustné. Dôležitá bola hlavne pevná rúčka (porisko), ktorú si tu vyrábali z vŕbového dreva.

Kosci postupovali v prvom rade a za nimi išiel ďalší rad, ktorý s kosákmi zberal nasekané obilie. To sa viazalo suchými ražnými steblami, prípadne suchým kukuričným šúpolím do malých snopov, ktoré sa potom na seba krížom ukladali do veľkých snopov na sušenie.

Ľudia buď hospodárili na vlastných pozemkoch, alebo pracovali u majetnejších gazdov. Po pokosení a uložení úrody zviazali veniec, ktorý v slávnostnom sprievode a spievajúc niesli ku gazdovi. Ten všetkých svojich nádenníkov náležite pohostil; zavolal aj muzikantov, ktorí hrali k jedlu a tancu až do rána. Presušené obilie sa cepovalo až v auguste.

Ručné kosenie v dedine pretrvávalo do roku 1960, keď sa tu – už v čase JRD - začali používať kombajny. Proti kombajnom boli hlavne starší obyvatelia obce, ktorí sa obávali, že tieto pojazdné stroje svojimi veľkými kolesami viac úrody zničia, než spracujú. Trvalo nejaký čas, kým si ľudia na kombajny zvykli a prijali ich ako uľahčenie práce.

Uverejnená fotografia zobrazuje slávnostný sprievod s dožinkovým vencom. Ide o mladšiu fotografiu, ktorá bola určite vyhotovená po roku 1945, možno aj v rokoch päťdesiatych.

V tomto článku boli použité informácie z diplomovej práce Lenky Nagyovej - Hangácsiovej

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2013 00:30
Upravené: 30.07.2013 09:47