Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Škola v roku 1929

Miesto: Drienovec

Táto historická fotografia zachytáva žiakov školy v Drienovci v roku 1929. Spolu s nimi je odfotografovaný aj miestny učiteľ Mihály.

Žiaci školy v Drienovci a ich učiteľ MihályPodľa záznamov z obecnej kroniky bola v Drienovci v roku 1806 zriadená cirkevná škola. Tú v roku 1900 zoštátnili. V tom istom roku postavili aj novú školskú budovu, ktorá je čiastočne zachytená na tejto fotografii. O rok nato v obci vznikla aj detská opatrovňa, ktorú svojim významom môžeme prirovnať k terajším materským školám. Prvou učiteľkou novej školy bola pani Alžbeta Majorošová, ktorá v škole učila 35 rokov.

Po skončení II. svetovej vojny, presnejšie v roku 1946, sa opatrovňa zmenila na materskú školu a ľudová škola na národnú, čiže sa tu učilo po slovensky. Vyučovali sa tu ročníky 1 až 5, starší žiaci potom pokračovali v škole v Moldave nad Bodvou.

V roku 1950 sa v škole otvorila aj trieda s vyučovacím jazykom maďarským, ale v roku 1965 zanikla, pretože sa do nej hlásilo málo detí. Nová školská budova bola v obci postavená v osemdesiatych rokoch 20. storočia.

V súčasnosti sa v Drienovci nachádza materská aj základná škola.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.08.2013 00:00
Upravené: 08.08.2013 11:21