Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Škola a obec

Miesto: Slančík

Táto fotografia pochádza z počiatkov štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva dievčatá z obce. Väčšina z nich je v školopovinnom veku. Boli to časy, kedy sa ešte v Slančíku nachádzala škola. Táto, podľa údajov obecnej kroniky, existovala už v roku 1902.

Školopovinné dievčatá z obce SlančíkPrvá slančícka škola bola jednotriedna. Mala približne tridsať žiakov a vyučoval sa tu prvý až šiesty ročník. Prvým učiteľom bol Július Roso, ktorý pochádzal z Prešova. Ako bývalo po vzniku I. ČSR zvykom, do dedinských škôl východného Slovenska prichádzali kvalifikovaní učitelia z Čiech. Rovnako tomu bolo i Slančíku, kde prišiel český učiteľ Jan Kryl. Jeho odchod zo školy je veľká záhada a nezodpovedaná otázka. Po vzniku Horthyho Maďarska ostali obce Slanec a Slančík slovenské. Maďarské vojsko však 19. decembra 1938 prekročilo hranice a obsadilo Slanec. Údajne boli známi svojou nenávisťou najmä k Čechom. Učiteľ Jan Kryl dostal varovanie od dedinčanov a utiekol. Odvtedy ho už nikto nevidel, jednoducho zmizol.

Základná škola v Slančíku zanikla v roku 1974. Stalo sa tak pre nedostatok školopovinných detí v obci. Tie súčasné navštevujú školu v Slanci.

Spracované podľa: spomienok obyvateľov obce Slančík a knihy František Petro, Jozef Beliš: Slančík

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2013 09:30
Upravené: 24.07.2013 15:50