Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

„Rodzina na šveto“

Miesto: Ďurkov

Táto historická fotografia pochádza z roku 1934 a zachytáva rodinu, ktorá sa zišla pri príležitosti posviacky rímsko-katolíckej zvonice. Táto, i keď drevená, stojí dodnes uprostred obce. V Ďurkove sa totiž v danom čase nachádzal iba kalvínsky kostol, katolíci chodili na omše do Ruskova. Rodiny, z ktorých niekedy aj viacerí členovia žili v susedných obciach, sa stretávali niekoľko krát ročne, najmä v časoch náboženských sviatkov. Vysviacka zvonice bola jednou z takýchto príležitostí.

Slávnostne oblečená rodina z ĎurkovaOslavy mali štandardne nasledovný priebeh. Ráno sa rodina stretla a domáca pani všetkých pohostila klobásou a perkeltom, ku ktorému sa nezvykli dávať zemiaky, ale zajedal sa chlebom. Potom sa pri odpuste išlo na omšu do Ruskova, v danom prípade na vysviacku zvonice priamo v Ďurkove. Tam sa konala bohoslužba pod holým nebom, ktorú celebroval ruskovský farár Bartoš. Po návrate sa podávalo slávnostné jedlo. Bola to zvyčajne slepačia polievka s plnkou („polnina“), pečené kurčatá a kysnuté koláče. Nesmela chýbať pálenka.

Rodina na fotografii je oblečená v dobových krojoch. Jedinou výnimkou je dievčina v hornom rade vľavo. To pretože už bývala v Košiciach, kde navštevovala gymnázium. Avšak jej matka, ktorá stojí hneď vedľa nej, i keď odišla do Košíc, nosila vidiecke šaty celý život naďalej.

Spracované podľa spomienok pani Alžbety Valíkovej.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.08.2013 00:00
Upravené: 12.08.2013 09:20