Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Poľnohospodárstvo

Miesto: Drienovec

Obec Drienovec mala vždy predovšetkým poľnohospodársky charakter. Na rozdiel od mnohých dedín východného Slovenska tu kolektivizácia neprechádzala výraznými krízami a rozpadmi družstiev.

Historická fotografia dokumentujúca poľnohospodárske práce v Drienovci v päťdesiatych rokoch 20. storočiaJednotné roľnícke družstvo tu dokonca vzniklo už v roku 1949 a vydržalo až do čias porevolučného rozpadu vidieckeho družstevníctva. Prvá z historických fotografií pochádza z päťdesiatych rokov, druhá z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia.

JRD v roku 1949 začalo obrábať pozemky s rozlohou 45 hektárov, ale v relatívne krátkom čase to už bolo 220 hektárov. V roku 1956 to bolo dokonca až 800 hektárov a podľa záznamov z roku 1957, pokiaľ k ornej pôde pripočítame pasienky, obhospodarovali 1 029 hektárov. Medzi hlavné poľnohospodárske plodiny patrili pšenica, jačmeň, ovos, raž, kukurica, repka, cukrová repa, kŕmna repa, hrozno, ale v päťdesiatych rokoch sa tu snažili aj o pestovanie melónov. Zo živočíšnej výroby to boli predovšetkým ošípané, hovädzí dobytok, ovce a hydina.

Historická fotografia dokumentujúca poľnohospodárske práce v Drienovci na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočiaPrelomový bol rok 1972, keby sa JRD obcí Drienovec, Janík, Debraď, Mokrance, Budulov a Péder spojili do jednotného družstva. To úspešne hospodárilo približne 18 rokov, kedy nová spoločenská situácia umožnila reštituovanie pozemkov a družstvo zaniklo. Tento stav sa podpísal aj na okolí. Na pozemkoch so susednou Moldavou boli rozsiahle vinice, ktoré v súčasnosti pripomínajú len prázdne nevyužité pozemky.

Použitá literatúra:
Drienovec – Somodi (2001, OZ Drienovec a jeho okolie)

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.08.2013 12:16
Upravené: 08.08.2013 12:22