Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Poľnohospodárske práce

Miesto: Herľany

Táto fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateľov Herlian pri žatve. V popredí je kosec a za ním dve ženy pracujú ako „snopkárky“. Ich práca teda spočívala v zbieraní pokoseného obilia a viazaní do menších snopov. Na zväzovanie používali už pripravené suché steblá raže, ktoré volali „povreslo“.

Obyvatelia Herlian pri žatveHerľany nebola nikdy typická poľnohospodárska obec. V jej okolí je málo ornej pôdy, väčšinu tvoria lesy. Ľudia pracovali jednak ako obslužný personál Herlianskych kúpeľov, na statkoch iných obcí, v lesoch, ale bolo tu aj dosť remeselníkov.

V druhej polovici päťdesiatych rokov sa tu i tak stretli pokusy o založenie JRD s nezáujmom až odporom ľudí. Napríklad obecná kronika v roku 1957 uvádza: „Žiaľ, ani v tomto roku sa nepresadila socializácia našej obce, vlastne už je tu len 12 roľníckych usadlostí. Ostatných 5 – 6 už bolo potrebné považovať za robotnícke rodiny /malá výmera pôdy/. Bola síce ustanovená aj 6 členná komisia v obci na začatie i prevedenie prác s kolektivizáciou našich poľnohospodárov, ale bezvýsledne. Ani predseda JRD Ochtiná svojim vystupovaním a propagáciou neobstál so svojimi argumentmi. Obec Ochtiná je polohou i rozsahom podobná Herľanom.“

V roku 1958, kedy bolo v Herľanoch založené JRD, už kronika píše: „Vo februári t.r. osem našich roľníkov podpísalo prihlášky do JRD III. typu. Žiaľ, aj tu došlo k menším nedorozumeniam medzi našimi roľníkmi. Sám predseda miestneho národného výboru, Ján Blanár, odmietol vstúpiť do družstva. Jeho politický postoj k socializácii obce sa prejavoval aj pri jeho funkčných činoch predsedu MNV. V júni t.r. sa zriekol funkcie predsedu MNV“.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2013 12:21
Upravené: 05.08.2013 12:22