Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Pohľad na mesto v roku 1900

Miesto: Medzev

Tento historický fotografický záber sa nachádza na pohľadnici, ktorá bola odoslaná dňa 30. decembra v roku 1900. Vidíme na nej centrum mesta, ktorému architektonicky dominuje kostol Narodenia Panny Márie.

Centrum Medzeva na pohľadnici odoslanej 30. decembra 1900Oba Medzevy (Nižný Medzev – teraz len Medzev a Vyšný Medzev, ktorých vznik sa podľa prvej písomnej zmienky datuje iba od 14. storočia, boli od čias svojho založenia osídlené nemeckým (nemecko-flámskym) obyvateľstvom a jeho kontinuita tu pretrváva dodnes. Poznáme listinu z 21. októbra 1430, podľa ktorej prepošt Ján IV. uzákonil samostatné fary v Nižnom aj Vyšnom Medzeve. Zároveň ich štedro finančne obdaroval.

Podľa súpisu fár a kostolov z roku 1696 sa v „Meczenziff superior et inferior“ už obe fary nachádzajú v správe protestantov. V súvislosti s týmto sa v Medzeve traduje príbeh, podľa ktorého vraj katolíci začali s Medzevčanmi vyjednávať, aby sa vrátili ku katolíckej viere. Obyvatelia Medzeva však mali zlé skúsenosti najmä s Jasovským prepošstvom, ktoré zaznávalo ich meštianske výsady a žiadalo platby, ktoré mu neprináležali. V tom čase patril Jasov pod biskupstvo Rožňavskej diecézy. Obyvatelia Nižného Medzeva údajne nakoniec súhlasili, ale s podmienkou, že budú patriť nie pod rožňavského, ale pod košického biskupa. Po tejto dohode sa prinavrátili ku katolíckej viere.

Zaujímavé na tom je, že ešte aj v rokoch 1960 až 1998, keď Vyšný Medzev a Nižný Medzev administratívne splynuli do jedného celku, mesto ostalo naďalej rozdelené po stránke cirkevnej správy. Kostol sv. Márie Magdalény (predtým vyšnomedzevský) patril pod Rožňavskú diecézu a kostol Narodenia Panny Márie (predtým nižnomedzevský) naďalej patril pod Košickú diecézu. Aj teraz, po opätovnom osamostatnení Vyšného Medzeva je situácia rovnaká.

Jubilejná pamätnica zaznamenáva, že Medzevčania sa ku katolíckej viere vrátili už v roku 1699. Nie je však známe, na akom základe je tento rok uvádzaný a z ktorej listiny citovaný, pretože Jubilejná pamätnica bola napísaná až v roku 1904.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2013 00:30
Upravené: 31.07.2013 11:24