Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Pohľad na kostol Narodenia Panny Márie

Miesto: Medzev

Táto fotografia vznikla koncom päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva dominantu mesta Medzev – rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v MedzeveV priebehu 13. a 14. storočia bol už takmer v každej priemerne veľkej dedine kostol, teda aj fara a k nej prislúchajúci kňaz. Najstarším informačným prameňom, ktorý sa nachádza v Biskupskom archíve v Košiciach, je "Conscriptio Ecclesarium tam Catholicarum quam earum quas Acatholici in Comitatu Abauvjariensi tenebant" a pochádza z roku 1696. V tomto súpise sú zoradené mená farností a ich príslušnosť ku katolíckej alebo reformovanej cirkvi. Nachádzajú sa tam napríklad farnosti v Bysteri, Krásnej nad Hornádom (zaniknutý kostol sv. Jakuba), Šebastovciach, Nižnej Hutke (zaniknutý kostol), v Nižnom Klátove, vo Vyšnom Čaji, Nižnej Myšli, ale aj vo Vyšnom a Nižnom Medzeve.

Pôvodne gotický kostol zo začiatku 15. storočia bol v rokoch 1732 – 35 úplne prestavaný. Naviac, v roku 1891 ho zachvátil požiar, po ktorom nastali ďalšie stavebné úpravy. Dnes je tento lednoloďový chrám takmer bez známok pôvodnej gotickej architektúry. Zachovalo sa však polygonálne presbytérium zo začiatku 15. storočia. Veža v stredoveku nebola súčasťou kostola, až neskôr bola predstavaná. Je obklopená bočnými prístavbami s trojosovým priečelím. Nad bočnými prístavbami sa nachádza balustrovitá atika. Pri reštaurovaní na konci 19. storočia vežu ešte doplnili drevenou neorenesančnou pavlačou a zastrešili laternovou kupolou, ktorú uzatvára vysoký ihlan.

V interiéri kostola sa nachádza vzácna gotická krstiteľnica.

Fotografiu nám poskytol pán Valter Bistika.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2013 01:00
Upravené: 31.07.2013 11:32