Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Počiatky hámorníctva

Miesto: Medzev

Táto historická fotografia pochádza z päťdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden z typických hámrov. Boli to v podstate kováčske vyhne, kde kováči pracovali s mohutnými kladivami, ktoré poháňal prúd vody.

Typický medzevský hámor v päťdesiatych rokoch 20. storočiaPočiatky medzevského hámorníctva spadajú do 14. storočia. Prvý písomný záznam o tomto druhu kováčstva poznáme z 1. mája 1376, keď v Spišskej kapitule podpísal majster Eliáš Teknagel zmluvu, ktorou si prenajal tri miesta pri rieke Bodva na vybudovanie svojich hámrov.

Majster Eliáš Teknagel bol poddaný z Nižného Medzeva, čo je súčasné mesto Medzev. Prenájom na výstavbu hámrov získal od Jasovského prepošstva. Za to sa zaviazal, že okrem cirkevných desiatkov odvedie každoročne v deň sv. Juraja aj deväť zlatiek.

Predpokladá sa, že Eliáš Teknagel bol Flám. S týmto môže súvisieť aj pôvod tzv. mantákov, ktorí tu ako nemecká národnostná menšina žijú a uchovávajú svoje tradície dodnes. Ich špecifický jazyk má základy v nemčine, ale historici nemôžu celkom vylúčiť aj flámsky vplyv. V podstate ide o špecifické nárečie na pomedzí. Odkiaľ presne tunajší obyvatelia v 14. storočí prišli, sa už však asi nedozvieme. Ich vplyv na prostredie a jeho rozvoj je však neodškriepiteľný. Podľa historických záznamov tu v rokoch 1403 – 1411 postavili minimálne päť nových hámrov a zaslúžili sa o rozvoj baníctva i obrábania kovov.

Fotografiu nám poskytol pán Valter Bistika.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2013 01:30
Upravené: 31.07.2013 11:43