Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Mesto v rokoch tridsiatych

Miesto: Moldava nad Bodvou

Táto pohľadnica pochádza zo začiatku tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej centrum mesta s kostolom reformovanej cirkvi uprostred. Vyhotovená teda bola za čias I. ČSR, kedy Moldava prežívali krízové roky.

Centrum Moldavy nad Bodvou s kostolom reformovanej cirkvi uprostredPríčinou zlej životnej úrovne bola jednak vtedajšia celosvetová hospodárska kríza, avšak tuto ešte výraznejšie znásobená nedostatkom pracovných príležitostí. Mesto sa totiž sústredilo na poľnohospodárstvo, ktorému dominovalo vinohradníctvo a ovocinárstvo, známe bolo aj výrobou čižiem. Tieto odvetvia neprosperovali; naviac prišli po sebe dva neúrodné roky, počas ktorých sa z niektorých polí zožalo len toľko obilnín, koľko sa zasialo. To malo značný vplyv aj na náladu obyvateľstva a odzrkadlilo sa to vo voľbách. Už v roku 1929 tu v parlamentných voľbách na okresnej úrovni zvíťazili komunisti a v obecných voľbách v roku 1931 potvrdili svoje postavenie.

Ľudia, ktorí prácu mali, dostávali také nízke platy, že nedokázali uživiť rodiny. Preto v Moldave v roku 1930 štrajkovali lesní robotníci, potom až do roku 1938 nastúpili časté akcie tzv. aktívneho hnutia nezamestnaných.

Vláda ČSR pre zlepšenie životných podmienok Moldavčanov urobila iba jediný krok, a to v júni 1933. Vtedy v Bratislave vzniklo „Družstvo zemedelských verejných obilných skladíšť“. Roľníci nemuseli predávať obilie hneď po žatve, keď bola najnižšia cena, ale mohli ho skladovať vo verejnom sklade. O veľkosti uloženej úrody dostali potvrdenie a predať ju mohli potom podľa vlastného uváženia, keď hodnota obilnín stúpla. Ministerstvo poľnohospodárstva a Krajinský úrad financovali výstavbu obilníc v deviatich mestách, z toho aj v Moldave. Dlho svoju úlohu v prospech obyvateľov Československa však neplnila, pretože v novembri 1938 sa po Viedenskej arbitráži stala Moldava nad Bodvou súčasťou Maďarska, kde zotrvala až do konca II. svetovej vojny.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2013 05:00
Upravené: 30.07.2013 15:26