Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Kostol sv. Mikuláša

Miesto: Nižná Myšľa

Prvá z historických fotografií pochádza z dvadsiatych až tridsiatych rokov 20. storočia a slúžila ako pohľadnica. Je na nej zobrazený kostol sv. Mikuláša. Druhá z fotografií bola vyhotovená niekedy v rokoch 1932 až 1933 a vidíme na nej dievčinu, ktorá sa chystá na prvé sväté prijímanie.

Kostol sv. Mikuláša na pohľadnici z dvadsiatych až tridsiatych rokov 20. storočiaSúčasný kostol sv. Mikuláša údajne stojí na základoch stredovekého prepoštského chrámu bazilikálneho typu. Je to dosť pravdepodobné aj z toho dôvodu, že v bezprostrednej blízkosti kostola sa nachádza bývalý kláštor, ktorý tu prepošti postavili v 13. storočí. Ku kláštoru musel patriť aj kostol. O jeho existencii však máme písomnú zmienku až zo 16. storočia, ale nevedno či je to ten istý kostol, ktorý tu postavili ako prvý. V roku 1527 tunajšie premonštrátske prepošstvo zaniklo a kláštor získali jezuiti. Tí dali ku kostolu pristavať vežu. Vieme tiež, že na tom istom mieste mali chrám kalvíni v druhej polovici 17. storočia, ktorý bol dozaista bývalým jezuitským kostolom, ale už v správe protestantov.

Terajší kostol bol postavený v rokoch 1802 až 1805 v barokovo-klasicistickom slohu. Išlo o celkom novú stavbu, resp. stavbu nanovo vystavenú z ruín pôvodného chrámu. Nový kostol sa teda na danom mieste nachádza ako druhý alebo tretí v poradí. V danom čase však nebol úplne ukončený v interiéri, na to došlo až v rokoch 1808 až 1822. Veža dostavali dokonca až v roku 1827. Výstavbe tohto katolíckeho kostola predchádzalo búranie starého, ktorý svojou kapacitou nevyhovoval. Dokonca je možné predpokladať, že veža súčasného kostola je pôvodná, postavená ešte pred kalvínmi jezuitami, ale zvýšená asi o sedem metrov. Svedčia o tom niektoré architektonické barokové prvky, ktoré je možno považovať za staršie ako samotný chrám.

Dievčatá z Nižnej Myšle vystrojené na prvé sväté prijímanieKostol sv. Mikuláša je jediný v Nižnej Myšli, takmer celá obec sa hlási k rímsko-katolíckej cirkvi. K životným rituálom tunajšieho obyvateľstva patrilo a vo veľkej miere i patrí prvé sväté prijímanie. Na túto udalosť sa najmä v minulosti obliekali malé dievčatá do odevu, ktorý značne pripomína svadobné šaty. Práve túto chvíľu zobrazuje druhá fotografia.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2013 04:00
Upravené: 30.07.2013 13:43