Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Koniec tridsiatych rokov 20. storočia

Miesto: Kalša

Táto historická fotografia pochádza z roku 1939 a zachytáva dve generácie jednej rodiny z Kalše. Boli to časy poznamenané stratou územnej celistvosti, s čím začala okupácia Horthyho Maďarskom a neskôr aj rozpadom vtedajšieho Československa. Samozrejme, najviac do života ľudí zasiahla vojna.

Dve generácie jednej rodiny z Kalše na fotografii z roku 1939Mobilizácia bola vyhlásená 24. septembra 1938 a z Kalše nastúpilo k armáde 27 mužov. Medzi prvými bol povolaný Andrej Gašpar, ktorý musel k vojenskému útvaru odísť hneď na druhý deň po vlastnej svadbe.

Zostrené vzťahy s Maďarskom, ktoré získalo územia v bezprostrednej blízkosti obce, dali podnet najmä národnej politike. Dňa 19. novembra 1938 sa v Kalši konalo verejné zhromaždenie občanov, kde sa organizoval nábor do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Z pôvodných dvadsaťpäť obyvateľov Kalše, ktorí k nej patrili aj predtým, počet členov narástol na sedemdesiat. V októbri 1939 vznikla v Kalši Hlinkova garda. Je potrebné si uvedomiť, že tieto ozbrojené zložky nemali nič spoločné s významným dejateľom slovenskej histórie Andrejom Hlinkom, neboli ani v súlade s jeho názormi. Prvé Hlinkove gardy vznikali až po Hlinkovej smrti, ktorý zomrel 16. augusta 1938. Dá sa skôr povedať, že jeho meno bolo takto zneužité.

Po Viedenskej arbitráži v čase vytýčenia novej demarkačnej čiary medzi I. ČSR a Maďarskom mali obyvatelia Kalše referendum, v ktorom hlasovali, či sa chcú dodatočne pripojiť k Maďarsku alebo ostať v Československu. Z obce za pričlenenie k Maďarsku bolo len sedem obyvateľov. Krátko po referende sa Československo rozpadlo na Slovensko a Protektorát Čechy a Morava.

V tomto článku sú použité informácie, ktoré nám konzultačne a zo svojej publikačnej činnosti poskytol Mgr. František Petro a pani Júlia Kundrátová.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2013 05:00
Upravené: 02.08.2013 10:35