Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Klasicistický kaštieľ

Miesto: Drienovec

Pred obcou Drienovec v smere príjazdu z Košíc sa na pravej strane za hrubými kamennými múrmi nachádza rozľahlý park s kaštieľom. Táto historická fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, kedy po roku 1945 už kaštieľ opustil biskup a zriadila sa v ňom škola.

Drienovecký kaštieľ na fotografii z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočiaKlasicistický kaštieľ bol postavený v roku 1780. Stavbu viedol rožňavský staviteľ J. Mayer. K zväčšeniu objektu došlo v roku 1838, keď rožňavský biskup Ján Scitovský nechal pristavať kaplnku Sedembolestnej Panny Márie.

Stavba je vzhľadom na čas svojho vzniku netypická tým, že bola postavená do svahu. Zatiaľ čo pohľadom z priečelia vyzerá ako dvojpodlažná budova, zo zadnej strany je jednopodlažná.

K veľkým škodám na interiéri došlo v časoch, kedy tu až do roku 1989 pôsobilo poľnohospodárske stredné učilište. Napríklad kaplnka bola prestavaná na telocvičňu a v súvislosti s tým boli nenávratne zničené historické fresky na stenách.

Drienovecký kaštieľ na fotografii zo súčasnosti (rok 2010)V rámci reštitúcií kaštieľ s priľahlým parkom získalo opäť biskupstvo a dnes slúži ako kláštor. Obýva ho ženský rad Sestier Izraela a sv. Jána. S ich pomocou sa objekt pomaly opäť renovuje. Fotografia č. 2 zachytáva stav v súčasnosti.

Použitá literatúra:
Drienovec – Somodi (2001, OZ Drienovec a jeho okolie)

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.08.2013 00:00
Upravené: 09.08.2013 10:57