Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Kaňon ako obchodná cesta

Miesto: Zádiel

Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia. Je signovaná a jej autorom je niekdajší kalvínsky kňaz zo Zádielu Károlyi Keresztury, ktorý v obci vlastnil fotoaparát ako prvý. Zobrazuje vstup do Zádielskej doliny, ktorá bola významnou obchodnou cestou už v praveku.

Vstup do Zádielskej doliny na fotografii z konca 19. storočiaNa základe archeologických výskumov vieme, že toto územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (5 700 – 4 400 pnl), , tiež v neskorej dobe kamennej (4 400 – 2 300 pnl). Významnú úlohu dozaista zohrávalo v dobe bronzovej (2 300 – 750 pnl). Práve v tých časoch bol kaňom kontrolovaný dvoma rozľahlými opevnenými hradiskami po oboch stranách.

Dodnes sa čiastočne zachovalo opevnenie, ktoré sa nachádza na trase náučného chodníka. Zádielske hradisko na tejto strane malo neuveriteľných 110 hektárov a radí sa medzi najväčšie predhistorické sídla na Slovensku. Zachovaný val má dĺžku približne 900 metrov, šírku 8 metrov a jeho pôvodná výška bola tri metre. Využívalo sa aj v dobe halštatskej (750-450 pnl), dobe laténskej (450-60 pnl) i neskôr na prelome letopočtu.

Priamo v doline boli objavené aj nálezy Slovanov z mladšej doby hradištnej (950 – 1200 nl).

Za povšimnutie na fotografii stojí cesta. Nie je asfaltová, ako súčasná postavená v šesťdesiatych rokoch, ale násypová. V danom období slúžila hlavne furmanom pre obchod s drevom. Ťažilo sa najmä v severnejšej časti Zádielskej tiesňavy, časť na západ od doliny patrila pod urbariát Drnavy a Bôrky, na východ od doliny pod urbariát Hačavy. S ťažbou sa prestalo až po vyhlásení rezervácie v roku 1954.

Odfotografovaná cesta nebola vždy zjazdná, všetko záviselo od vodného stavu Blatnice. Preto okrem tejto kratšej cesty zo Zádielu viedla ešte jedna z obce na planinu Horný vrch západne od kaňonu. Táto však už medzičasom zanikla a zarástla lesom.

Podľa spomienok pamätníkov Zádielska tiesňava nebola v minulosti zarastená lesom ako dnes, ale údolie bolo skalnaté a bez výraznejšieho porastu, ako to vidíme aj na tejto historickej fotografii. Aj tu nastala zmena až po vzniku rezervácie.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2013 06:00
Upravené: 21.07.2013 12:22