Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Jedno z prvých JRD v Československu

Miesto: Slanská Huta

Táto fotografia vznikla v päťdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva pracovníkov miestneho JRD. I keď je Slanská Huta podhorská dedina s kamenistou pôdou, JRD tu vzniklo medzi prvými v niekdajšom Československu vôbec.

Traktor Z-25 s vlečkou z majetku JRD v Slanskej hutiUž v roku 1949 sa pre družstvo 1. typu zakúpil traktor Z-25 s vlečkou, tiež pluh, kosačka a ďalšie stroje. Tieto v obci pôvodne neboli, pretože tu majetnejší roľníci ani nežili. Takmer všetko obyvateľstvo tvorili potomkovia pôvodných robotníkov zo sklární Forgáčovcov, tiež lesní robotníci, ktorí zvážali drevo na pílu v Slanci. Píla však počas II. svetovej vojny vyhorela a ľudia v obci si museli hľadať nový zdroj obživy. Jednotné roľnícke družstvo sa javilo ako vhodné východisko.

V roku 1952 sa JRD zmenilo na družstvo 3. typu, čo znamená, že sa rozorali medze a plánovanie sejby, druhu plodín, žatvy a podobne patrili už len do rozhodovania vedenia družstva. Rovnako sa v spoločných maštaliach sústredil všetok dobytok. To mnohým nebolo po vôli, takže v rokoch 1953 až 1957 vystúpila z JRD asi polovica členov. Zároveň sa však stavali nové hospodárske budovy ako výkrmňa ošípaných, stajňa, kurín pre päťsto sliepok, maštaľ pre stodvadsať jalovíc, sýpka na uskladnenie obilia v objeme dvadsaťpäť vagónov, atď. Napriek niekdajším zlým poľnohospodárskym podmienkam sa tu vybudovalo JRD, ktorého majetok sa v roku 1960 odhadoval na sedem miliónov Kčs. Lenže to boli tiež časy, v ktorých čo sa dalo zoštátniť, to sa aj zoštátnilo. V roku 1977 sa všetka pôda družstva previedla do Štátnych majetkov Valiliky a v Slanskej Hute ostala už len živočíšna výroba.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2013 02:00
Upravené: 24.07.2013 08:08