Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Gotický kostol

Miesto: Seňa

Táto historická fotografia pochádza z počiatku 20. storočia a zachytáva ranogotický kostol, ktorého pôvod siaha do druhej tretiny 13. storočia. Na chráme nad vstupným portálom sa nachádza podobizeň muža, ktorým je pravdepodobne kráľ Belo IV.

Ranogotický kostol v Seni z druhej tretiny 13. storočiaBelo IV. udelil Seni privilégiá listinou zo dňa 13. apríla 1249. Bola to teda druhá tretina 13. storočia, ako sa datuje aj postavenie kostola. Nie je známe, či kráľ bol aj donorom výstavby chrámu, ale je zrejmé, že udelenie výsad a výstavba kostola spolu súvisia.

Čo sa vlastne onou listinou zmenilo? Kráľ pridelil obci zem na obrábanie, konkrétne zeme Kaetetív a Bočiar. Seňania boli oslobodení od platení desiatkov, daň z usadlostí klesla na úroveň obyvateľov slobodného a privilegovaného mesta Košice. Udelením práva trhu sa výrazne posilnila lokálna ekonomika. Belo IV. vlastne povýšil Seňu na úroveň mesta Košice, aspoň pokiaľ išlo o výsady.

Samozrejme, na mieste je otázka, prečo tak vlastne urobil. Predovšetkým tu išlo o značne vyľudnenú oblasť, ktorá utrpela tatárskymi nájazdmi. Počínanie kráľa by sme v súčasnej terminológii označili ako program komplexného rozvoja regiónu alebo regionálnu revitalizáciu.

Bola tu však aj druhá príčina. Kráľ na pozdvihnutie obchodnej a remeselnej úrovne povolal hostí – kolonistov z Nemecka. Aby tu prišli, museli mať zjavné výhody. Niektoré sme už uvideli, nemeckí kolonisti dostali však ešte aj ďalšie privilégiá. Mohli si sami voliť kňaza, boli slobodní a nepodliehali rozhodnutiam župana, z vlastných radov si volili richtára – sudcu. Richtár – sudca mal právomoc riešiť menšie priestupky proti zákonom, súdenie ťažkých zločinov ostávala naďalej právom vrchnosti. Medzi ďalšie privilégiá patrilo právo slobodne sa sťahovať a usadzovať. Zároveň získali nárok na pridelenie pôdy zo zeme Čaňa. Títo novousadlíci nemuseli v prípade vojny zabezpečovať vojsko pre kráľa, získali aj colné výhody a právo testamentu, teda ak nemali potomka, mohli svoj majetok odkázať komukoľvek podľa vlastného uváženia.

Kráľ Belo IV. vstúpil do dejín Sene najvýraznejším spôsobom. Nečudo, ak sa Seňania rozhodli zvečniť jeho pamiatku práve týmto chrámom.

Informácie k tomuto článku poskytol Mgr. Štefan Kolivoško

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.07.2013 04:00
Upravené: 26.07.2013 11:03