Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Gejzír a jeho história

Miesto: Herľany

Herlianske kúpele boli známe už v 17. storočí. V počiatkoch ich vzniku tu však žiaden gejzír nebol.

Gejzír v Herľanoch v 19. storočí, v čase jeho vznikuZa vlády Jozefa II. v rokoch 1780 – 1790 postavili kúpeľné budovy, v ktorých sa nachádzalo 112 izieb a mali kapacitu 500 hostí. V liečebných domoch mali k dispozícii 25 kamenných vaní.

Gejzír v Herľanoch na prelome 19. a 20. storočiaEšte pred vznikom gejzíru slanú zemičitú uhličitú vodu dodávali štyri pramene, ktoré sa volali V záhrade, Pred hostincom, Kysuca a Sloboda. Na také veľké kúpele to bolo málo, preto sa vtedajší ministerský predseda gróf Július Andráši (Andrássy) v roku 1869 rozhodol nechať navŕtať ďalšiu studňu. Touto úlohou poveril inžiniera Vilama Zigmondiho (Zsigmondy).

Je známy dátum prvého vrtu, bolo to 15. júna 1870. Studňa mala hĺbku 111 metrov. Dňa 16. augusta 1872 sa vrt prehĺbil na 172 metrov. Vtedy začala spod zeme vystrekovať voda do výšky 4 až 5 metrov. Vo vrte sa pokračovalo a 4. júla 1875 dosiahol hĺbku 275 metrov. Nastala prudká erupcia, ktorá prerazila strechu dvadsaťmetrovej vrtnej veže. Ďalšia erupcia nastala 17. decembra 1873.

Z prác na výstuži gejzíru v roku 1925Gejzír priam exceloval v októbri 1874. Vrt dosiahol hĺbku 330 metrov a prúd vody vyšľahol do výšky 112 metrov! Voda spod zeme vtedy striekala nepretržite 10 dní! Od toho času sa stali erupcie pravidelnými.

Gejzír v Herľanoch v roku 1940 za Slovenského štátuPrehlbovanie vrtu ukončili 6. mája 1875, pričom došli do hĺbky 404 metrov. Spevnenie vrtu po celej hĺbke však nebolo technicky realizovateľné, takže spevnili „len“ 351 metrov. Gejzír chrlil vodu v intervaloch 8 až 9 hodín, neskôr v 12 hodinových intervaloch.

V súčasnosti sa erupcie opakujú v 34 až 36 hodinových intervaloch. Stĺpec vody dosahuje výšku 30 metrov. Oživenie gejzíru by si vyžadovalo jeho opätovné prehĺbenie. Od roku 1875 sa už na to nenašli investori. Nakoniec, dnes je gejzír skôr turistická atrakcia a svojmu pôvodnému účelu už neslúži. Jeho voda sa nezachytáva, neohrieva – kúpele sú už nefunkčné a voda odteká do potoka...

Gejzír v Herľanoch v roku 1960Jednotlivé fotografie sú datované takto:

  1. 19. storočie, vznik gejzíru
  2. Prelom 19. a 20. storočia, počas kúpeľnej slávy
  3. 1925, výstuž gejzíru
  4. 1940, za Slovenského štátu
  5. 1960, kúpele zanikli, atrakcia ostala

Aktuálne informácie o erupciách gejzíru v súčasnosti získate na domovských internetových stránkach obce Herľany, alebo na stránkach MIC Košice.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2013 04:00
Upravené: 05.08.2013 16:50