Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Dožinky

Miesto: Slanec

Tieto fotografie pochádzajú z roku 1950 a na prvej z nich vidíme obyvateľov Slanca na oslave prvých dožiniek. Dožinky totiž v Slanci nemali tradíciu a začali sa oslavovať až od čias vzniku miestneho jednotného roľníckeho družstva. To založili v roku 1949, ale jeho prvá úroda bola v roku 1950.

Obyvatelia Slanca na oslave prvých dožiniekZa miesto osláv si členovia a zamestnanci družstva zvolili lokalitu „Na béče“, ktorá sa nachádza pri odbočke cesty do Slanskej Hute. Na voľnom priestranstve založili ohne, dali na ne kotly a varil sa spoločný guláš. (Tradícia spoločného varenia gulášu vo viacerých kotloch pretrvala v obci dodnes a má súťažný charakter.) Hudobná skupina miestnych Rómov sa postarala o muziku a všetko končilo tancom na lúke.

Zvoz prvej družstevnej úrody v SlanciZa zmienku stojí dožinkový veniec, ktorý vidíme tiež na prvej fotografii. Z klasov novej úrody ho plietli ženy, od ktorých ho musel „vykúpiť“ predseda družstva za fľašu pálenky. Veniec po dožinkách visel v predsedovej kancelárii.

Na druhej fotografii vidíme zvoz prvej družstevnej úrody v Slanci. Miestne JRD sa v roku 1963 transformovalo z družstevného vlastníctva na štátne majetky.

Spracované podľa spomienok pani Alžbety Vargovej.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2013 08:30
Upravené: 24.07.2013 14:10