Terra IncognitaTabačka Kulturfabrik

Blatnica a rybačka

Miesto: Zádiel

Táto fotografia pochádza z prvej polovice dvadsiatych rokov minulého storočia a zachytáva dvoch mužov pri Blatnici. Prechádzky Zádielskou dolinou proti prúdu tohto potoka patrili k obľúbenej oddychovej činnosti, ale okrem toho tu taktiež chodievali chytať ryby.

Dvaja muži na rybačke pri BlatniciZádielska tiesňava je dnes národnou prírodnou rezerváciou a takáto činnosť by bola pokutovaná nemalou čiastkou. Vo vtedajších časoch to však bola úplne bežná činnosť. Podľa spomienok pána Ernesta Tótha, ktorý v rokoch 1948 až 1963 pracoval v turistickej chate v hornej časti Zádielskej doliny, kedysi tu často lovili aj turisti. Patrilo takmer k rituálom, že potom ako prešli kaňonom až k chate, išli do potoka a priniesli si niekoľko pstruhov na opečenie. (To ešte boli popri chate aj vonkajšie ohniská, kde si mohli jedlo pripraviť.) Všetko teoreticky zmenil až rok 1954, kedy tu vznikla rezervácia. Ale naozaj skôr len teoreticky, pretože sa lovilo naďalej, len obozretnejšie. Až strážcovia rezervácie, ale najmä osveta vplývajúca na široké povedomie zmenili situáciu v prospech ochrany prírody. Pstruh potočný tu nevyhynul a darí sa mu aj v súčasnosti.

Blatnica má tok dlhý 14 kilometrov, v Zádielskej doline asi tri kilometre. Pramení v severovýchodnom svahu Hajdúchovho vrchu podcelku Pipitka vo Volovských vrchoch. Pri obci Dvorníky sa vlieva do riečky Turňa. Ešte pred sútokom je však časť vody z Blatnice odvádzaná kanálom do Turnianskeho jazera.

Autor/zdroj: Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.07.2013 06:00
Upravené: 21.07.2013 12:48