Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Poľnohospodárstvo

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Drienovec

Historická fotografia dokumentujúca poľnohospodárske práce v Drienovci v päťdesiatych rokoch 20. storočiaJednotné roľnícke družstvo tu dokonca vzniklo už v roku 1949 a vydržalo až do čias porevolučného rozpadu vidieckeho družstevníctva. Prvá z historických fotografií pochádza z päťdesiatych rokov, druhá z prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia.

JRD v roku 1949 začalo obrábať pozemky s rozlohou 45 hektárov, ale v relatívne krátkom čase to už bolo 220 hektárov. V roku 1956 to bolo dokonca až 800 hektárov a podľa záznamov z roku 1957, pokiaľ k ornej pôde pripočítame pasienky, obhospodarovali 1 029 hektárov. Medzi hlavné poľnohospodárske plodiny patrili pšenica, jačmeň, ovos, raž, kukurica, repka, cukrová repa, kŕmna repa, hrozno, ale v päťdesiatych rokoch sa tu snažili aj o pestovanie melónov. Zo živočíšnej výroby to boli predovšetkým ošípané, hovädzí dobytok, ovce a hydina.

Historická fotografia dokumentujúca poľnohospodárske práce v Drienovci na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočiaPrelomový bol rok 1972, keby sa JRD obcí Drienovec, Janík, Debraď, Mokrance, Budulov a Péder spojili do jednotného družstva. To úspešne hospodárilo približne 18 rokov, kedy nová spoločenská situácia umožnila reštituovanie pozemkov a družstvo zaniklo. Tento stav sa podpísal aj na okolí. Na pozemkoch so susednou Moldavou boli rozsiahle vinice, ktoré v súčasnosti pripomínajú len prázdne nevyužité pozemky.

Použitá literatúra:
Drienovec – Somodi (2001, OZ Drienovec a jeho okolie)

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.