Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Základná škola

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Herľany

Žiaci prvého až štvrtého ročníka základnej školy v HerľanochSo žiakmi je na fotografii učiteľ Ján Chovan, ktorý v obci v rokoch 1953 až 1962. Ako všetci učitelia, ktorí prišli do Herlian učiť, mal učiteľský byt v školskej budove. Učiteľský byt slúžil svojmu účelu až do roku 1982. Vtedy zrušili školu v susedných Rankovciach, žiaci odtiaľ doposiaľ dochádzajú do Herlian a bolo nutné rozšíriť školské priestory.

Budova základnej školy v HerľanochPodľa spomienok žien, ktoré v päťdesiatych rokoch navštevovali túto budovu, všetky štyri ročníky sa učili v jednej triede. Učiteľ to zvládal tak, že na každej hodine zadal trom ročníkom samostatné práce a venoval sa vysvetľovaniu novej látky alebo skúšaniu len jedného ročníka.

Presné počiatky školstva v obci nie sú známe, ale súčasná školská budova slúži rovnakému účelu od roku 1898. Výnimku tvorili len roky 1918 – 1919, kedy na konci prvej svetovej vojny a v prvom roku mieru slúžila ako ubytovacie zariadenie pre vojsko. Budovu vidíme na druhej fotografii, ktorá bola vyhotovená niekedy v šesťdesiatych rokoch.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.