Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Žandárska stanica a pošta

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Herľany

Dnes už neexistujúca budova Herlianskych kúpeľov, v ktorej kedysi sídlila žandárska stanica a poštaPošta sa v Herľanoch vznikla už v roku 1869, a to najmä vzhľadom na potreby kúpeľných hostí. Poštové spojenie s Košicami v tom čase začalo fungovať denne. V roku 1924 tu zaviedli aj telefón.

Lavička pred budovou pošty v HerľanochPokiaľ ide o policajnú stanicu a jej praktiky v čase vzniku fotografie, obecná kronika uvádza: „V októbri 1939 bola vydaná prísna a presná úprava notárskym úradom a žandárskym staniciam na podávanie správ o konsolidácii pomerov po vytvorení slovenského štátu. Správy sa mali zamerať na pohyb komunistov, Židov, menšinových národností /Rusínov a Čechov/ - ako aj na všeobecné politické názory na politiku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a Hlinkovej gardy. Politický režim nového Slovenska, aj dľa ústavy, bol autoritatívny, kresťanský a národný. Všetko, čo sa nestotožňuje s daným stavom, je nepriateľské“.

Fotografia vyššie spomenutej budovy v druhej polovici štyridsiatych rokovZa pozornosť na druhej fotografii stojí aj tabuľa na stene budovy. Nachádza sa na nej slovenský znak s nápisom Štátne kúpele Herľany. Tretia fotografia je o niečo novšia, vznikla v druhej polovici štyridsiatych rokov a zachytáva stav budovy po ukončení vojny. V päťdesiatych rokoch ju zbúrali.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.