Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pohľad na kostol Narodenia Panny Márie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Medzev

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v MedzeveV priebehu 13. a 14. storočia bol už takmer v každej priemerne veľkej dedine kostol, teda aj fara a k nej prislúchajúci kňaz. Najstarším informačným prameňom, ktorý sa nachádza v Biskupskom archíve v Košiciach, je "Conscriptio Ecclesarium tam Catholicarum quam earum quas Acatholici in Comitatu Abauvjariensi tenebant" a pochádza z roku 1696. V tomto súpise sú zoradené mená farností a ich príslušnosť ku katolíckej alebo reformovanej cirkvi. Nachádzajú sa tam napríklad farnosti v Bysteri, Krásnej nad Hornádom (zaniknutý kostol sv. Jakuba), Šebastovciach, Nižnej Hutke (zaniknutý kostol), v Nižnom Klátove, vo Vyšnom Čaji, Nižnej Myšli, ale aj vo Vyšnom a Nižnom Medzeve.

Pôvodne gotický kostol zo začiatku 15. storočia bol v rokoch 1732 – 35 úplne prestavaný. Naviac, v roku 1891 ho zachvátil požiar, po ktorom nastali ďalšie stavebné úpravy. Dnes je tento lednoloďový chrám takmer bez známok pôvodnej gotickej architektúry. Zachovalo sa však polygonálne presbytérium zo začiatku 15. storočia. Veža v stredoveku nebola súčasťou kostola, až neskôr bola predstavaná. Je obklopená bočnými prístavbami s trojosovým priečelím. Nad bočnými prístavbami sa nachádza balustrovitá atika. Pri reštaurovaní na konci 19. storočia vežu ešte doplnili drevenou neorenesančnou pavlačou a zastrešili laternovou kupolou, ktorú uzatvára vysoký ihlan.

V interiéri kostola sa nachádza vzácna gotická krstiteľnica.

Fotografiu nám poskytol pán Valter Bistika.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.