Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kaštieľ po smrti grófa Štefana Forgáča

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Slanec

Fotografia z roku 1943 zachytávajúca dnes už nejestvujúci kaštieľ grófa Štefana ForgáčaÚloha Bóna báčiho nebola až taká náročná. Chodil kaštieľ vyvetrať a skontrolovať, či niekde niekto čosi neukradol. Bolo síce všeobecne známe, že po smrti Štefana Forgáča „za pomoci“ jeho niekdajších zamestnancov tu už zmizlo kadečo, ale napriek tomu bol objekt ešte plný rôznych vzácnych predmetov.

Park s exotickými drevinami, ktorý sa rozprestieral okolo tejto impozantnej budovy s päťdesiatimi piatimi izbami, už síce nevyzeral ako za grófovej éry, ale aspoň sa v ňom kosila tráva. Ani fontány už neboli funkčné. Práve uprostred jednej z nich, ktorá bola postavená pred zadným traktom, stoja dvaja muži na fotografii. Park bol však stále obohnaný veľkým kovovým ozdobným plotom, ktorého bránu Bóna báči otváral pre Slančanov len nedeľu. Patrilo totiž k miestnym zvykom, že sa tu v tento čas chodilo pravidelne korzovať.

Fotografia z roku 1943 zachytávajúca dnes už nejestvujúci kaštieľ grófa Štefana ForgáčaAni kaštieľ ani mnohé vzácnosti z jeho interiéru sa nezachovali. Zapríčinila to vojna, počas ktorej bola celá budova kompletne vyrabovaná. Vojskom, i keď vraj nevedno ktorým, lebo keď sa blížil front, bola obec evakuovaná. Naviac, po januári 1945 v starom grófskom sídle zriadili Rusi väzenský láger. Okrem maďarských vojakov (aj Slovákov, ktorí v museli slúžiť v armáde Horthyho Maďarska) tu bolo údajne uväznených aj veľa kňazov, najmä z oblasti Lučenca.

Čo nezničila vojna, to dokonal Lesný závod v Slanci, ktorý vyrabovaný ale architektonicky zachovalý kaštieľ v roku 1947 zbúral, aby na jeho mieste postavil dom pre svojho riaditeľa.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.