Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zádielčania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Zádiel

Učitelia s deťmi zo zádielskej školyArcheologické nálezy potvrdzujú, že tu človek žil už v mladšej dobe kamennej, tiež neskorej dobe kamennej, dobe bronzovej, dobe halštatskej i na prelome letopočtu. Historik Branislav Varsik vo svojom diele Osídlenie Košickej kotliny píše, že pôvodní obyvatelia žijúci na území súčasnej obce v 10. a 11. storočí boli Slovania a Maďari tu prenikali až v 13. storočí. (Obec sa dodnes vyznačuje prevažne maďarskou kultúrou).

Nech už je skutočnosť akákoľvek, v 17. storočí Zádiel ako dedina vplyvom vojen na čas zanikla. K jej opätovnému osídleniu prispela až protireformácia. Násilné prevádzanie veriacich protestantských cirkví ku katolíckej je v tejto oblasti pripisované najmä františkánskemu kňazovi Herkovi, ktorý si pri rekatolizácii pomáhal vojenskou silou. Kde sa protestanti nechceli vzdať svojej viery, odtiaľ boli vyhnaní. Práve to sa stalo v sídle Turnianskej župy – vtedy ešte v meste (dnes v obci) Turňa. Koncom 17. storočia kalvíni mesto opustili a usídlili sa vo vyľudnenom Zádieli. (Dodnes je v dedine jediný kostol kalvínsky.)

Súčasní obyvatelia obce však nie sú následníkmi týchto usadlíkov. Tolerančný patent v roku 1781 síce zabezpečil rovnocennosť cirkví v Uhorsku, ale nie to bolo príčinou ďalšieho krátkeho zániku dediny, ľudia sa do Turne nevrátili. Kurucké protihabsburské povstania a následná morová rana však začiatkom 18. storočia spôsobili, že mnohé obce úplne vyhynuli. Niektoré ľudia začali obývať nanovo, mnoho ich však celkom zaniklo. Podľa záznamu z roku 1715 v Zádieli žilo už len osem poddaných. V roku 1869 tu už však bolo 317 obyvateľov, čo už bola minimálne tretia vlna osídlenia. V súčasnosti v obci žije približne 180 obyvateľov.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.